นิทรรศการ “CMYK”

Event Details

นิทรรศการ “CMYK”

Time: March 10, 2017 to March 26, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, print
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 16, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “CMYK” (CMYK PRINTMAKING EXHIBITION)
โดยศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[ ARTED46 FACULTY OF EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY ]
ลักษณะงาน งานภาพพิมพ์

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 10 – 26 มีนาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “CMYK” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 11:14pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 11:14pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 11:13pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 11:13pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 11:13pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 11:13pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 11:12pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service