นิทรรศการ "On the path of different cultures"

Event Details

นิทรรศการ "On the path of different cultures"

Time: March 11, 2017 to April 30, 2017
Location: Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sacbangkok.com
Phone: 02 662 0299
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 16, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ด้ายเส้นบางได้ถูกปักถักขึ้นเป็นงานจิตรกรรมสื่อผสมที่งดงามเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลให้ไร้พรมแดน โดยข้ามขอบเขตแรงศรัทธาทางศาสนาที่แตกต่างกันของผู้คน ผลงานศิลปะนำเสนอคตินิยมที่เป็นอัตลักษณ์ทางศาสนาให้มีรูปแบบร่วมสมัยเป็นสากล แนวทางของงานศิลปะน่ามหัศจรรย์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือการสร้างสรรค์ของศิลปินหญิงไทย ธิดารัตน์ จันทเชื้อ

ผลงานกึ่งนามธรรมได้แรงบันดาลใจจากศิลปะอาหรับ แนวทางศิลปะที่ผูกพันกับศาสนาอิสลามที่ศิลปินนับถือ รูปแบบศิลปกรรมชนิดนี้โดดเด่น ด้วยลวดลายเรขาคณิต ที่เป็นไปตามแนวทางของคำสอนทางศาสนา คือ "Tawhid ความเป็นเอกภาพของสรรพสิ่ง "และ " Mizon ความเป็นระเบียบและสมดุล "

ประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณที่เก่าแก่แขนงหนึ่งของโลก ถูกนำมาตีความใหม่ในมิติที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น แรกเริ่มเดิมทีแล้วศิลปินไทยผู้นี้เธอสร้างผลงานจากประสบการณ์การดำเนินชีวิตในสังคมเมืองที่ควบคู่กับวัตรปฏิบัติทางศาสนาของตนเองและครอบครัว แต่แล้วจึงได้ต่อยอดขยายความเติบโตขึ้นไปในบริบทของวัย กับชีวิตที่พลิกผันได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างวัฒนธรรม ศิลปินได้เปิดโลกทัศน์แสวงหามุมมองใหม่ และได้พบว่าตัวเธอนั้นเป็นเพียงมนุษย์ตัวน้อยไร้เดียงสาในโลกกว้าง หากแต่ทว่าเธอยังสามารถมีความหวังและความฝันผ่านแรงศรัทธาร่วมที่ได้พบเจอในพื้นที่ต่างวัฒนธรรมนั้นเช่นกัน

เส้นด้ายถูกปักอย่างปราณีตลงบนผ้าพื้นสีเข้ม หรือ ผ้าที่นิยมนำมาเป็นอาภรณ์ทางศาสนา ดึงดูดสายตาด้วยการไล่น้ำหนักเฉดสี
และการจัดวางทิศทางของการปัก ให้เกิดมุมมองของระยะที่ลึกตื้นลวงตา เป็นความชาญฉลาดของศิลปิน ที่นำทางผู้ชมงานให้เสมือนว่าได้กำลังเดินทางเข้าไปในทิวทัศน์ต่างมิติที่ศิลปินจินตนาการขึ้น ศิลปินมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการสร้างเรื่องราวและสื่อความหมายจากลวดลายวิจิตรของสถาปัตยกรรม สถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา การทำซ้ำ ของเส้น รูปร่าง รูปทรงที่มีแบบแผน ทั้งหมดนั้นประหนึงเป็นการทำสมาธิฝึกจิตให้แน่วแน่และมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มพูนสติปัญญาให้แตกฉาน

ธิดารัตน์ จันทเชื้อ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ธิดารัตน์เป็นศิลปินไทยที่มีผลงานโดดเด่น และประสบความสำเร็จในการนำเสนอเรื่องราวที่มีขีดจำกัดทั้งทางศาสนาและเทคนิคสื่อผสมให้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ศิลปินได้รับรางวัลใหญ่ทางศิลปะภายในประเทศเป็นเกียรติประวัติมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "On the path of different cultures" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 16, 2017 at 12:25am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 16, 2017 at 12:24am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service