นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่"

Event Details

นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่"

Time: March 21, 2016 to May 1, 2016
Location: แกลอรี 2 TCDC
Street: ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ สุขุมวิท 24
City/Town: กรุงเทพฯ
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 664 8448 ต่อ 213, 214
Event Type: exhibition, design, technology
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 22, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เมื่อความชราเลี่ยงไม่ได้ และเด็กในวันข้างหน้าจะมีอายุยืนกว่าผู้ใหญ่ในวันก่อน

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในวันนี้ คือการลงมือสร้างสรรค์อนาคตที่เราพร้อมจะแก่ด้วยตัวเอง


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดนิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ โอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาถึง ผ่านการเรียนรู้ความก้าวหน้าต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการแพทย์ที่ชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกาย งานออกแบบที่ตอบสนองชีวิตในวัยชรา และการเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล ที่ทำให้ผู้สูงอายุยังเป็นบุคลากรที่เปี่ยมด้วยทักษะความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ 


ในเวลาอีก 34 ปีจะมีชนชราแห่งอนาคตจำนวนกว่า 2.1 พันล้านคน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายรุ่น ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการแตกต่างกัน นิยาม ทัศนคติ และมุมมองต่อความชราและความหนุ่มสาวในอนาคตทั่วโลกจึงเริ่มพร่าเลือน สิ่งนี้สร้างความท้าทายให้แก่ผู้สูงอายุในการปฏิสัมพันธ์และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมในฐานะสมาชิกที่ยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปัจจุบัน เมืองต่างๆ ก็เริ่มถูกออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจถึงความต้องการเบื้องลึกของผู้สูงวัย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของโลกกลุ่มนี้ นับเป็นก้าวแรกแห่งการออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุในอนาคต


ประวัติศาสตร์สมัยใหม่แสดงให้เราเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมีส่วนสำคัญในการยืดอายุให้ยืนยาวยิ่งขึ้น (Life Expectancy) และช่วยให้ชนชราพึ่งพาตนเองได้นานขึ้น (Independence) ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งการพัฒนาความสามารถในการซ่อมแซมร่างกายที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา การคิดค้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลมหาศาลและเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม (Social Connectivity) สิ่งเหล่านี้เอื้อต่อการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต และนำไปสู่ช่องทางธุรกิจสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายกลุ่มใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

การเปลี่ยนผ่านจากวัยเกษียณในระบบทุนนิยมสังคมอุตสาหกรรม มาสู่วัยที่มากด้วยทักษะ ประสบการณ์ และปัญญา อันเป็นต้นทุนการผลิตของสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม การสื่อสารแบบดิจิทัล การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างรุ่น ได้สร้างแรงงานใหม่กลับคืนสู่ตลาด ก่อให้เกิดบทบาทใหม่ของผู้สูงอายุไทยในวันข้างหน้าที่ไม่ใช่เพียงผู้บริโภค แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่น่าจับตามอง โดยมีระบบนิเวศของความสร้างสรรค์ (Creative Ecology) เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะ ประสบการณ์ และปัญญา คือ ต้นทุนการผลิตชั้นเยี่ยมที่จะช่วยพลิกวิกฤตเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวได้อีกครั้ง

เข้าชมฟรี                                            

สอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 21, 2016 at 12:59am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 21, 2016 at 12:58am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 21, 2016 at 12:58am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 21, 2016 at 12:57am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 21, 2016 at 12:57am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service