นิทรรศการ "พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

Event Details

นิทรรศการ "พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

Time: March 20, 2016 to April 2, 2016
Location: ขัวศิลปะ
Street: 551 Moo1 Phahonyothin Rd T.Bandoo
City/Town: Muang Chiangrai
Website or Map: http://www.artbridgechiangrai…
Phone: 053-166623
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 21, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 รวมผลงานศิลปินทั่วประเทศ 77 ภาพ จัดแสดงที่ขัวศิลปะ เชียงราย

นิทรรศการในครั้งนี้ เป็นนิทรรศการหมุนเวียนไปทุกภูมิภาค โดย ขัวศิลปะเชียงราย เป็นตัวแทนภูมิภาค ภาคเหนือ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ และทรงพระปรีชาสามารถในงานศิลปะหลากหลายสาขา อีกทั้งยังได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณมากมายแก่เหล่าศิลปิน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ผลงานที่ร่วมแสดงงานในครั้งนี้ งานจิตรกรรมที่ คัดเลือกโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ จากศิลปินจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเขียนภาพพระสาทิสลักษณ์ทั้งหมด 77 ภาพ  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า   ในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็น 14 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 สยามบรมราชกุมารี แห่งประเทศไทย,
หมวดที่ 2 พระราชประวัติ,
หมวดที่ 3 ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรตั้งทรงพระเยาว์ ทรงได้รับการปลูกฝังด้านหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย,
หมวดที่ 4 ทรงเป็นประธานมูลนิธิสายใจไทย เมื่อพุทธศักราช 2518 ,
หมวดที่ 5 ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย,
หมวดที่ 6 ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นพลังสำคัญของประเทศ,
หมวดที่ 7 ส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร, 
หมวดที่ 8 ว่าด้วยการศึกษา,
หมวดที่ 9 ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
หมวดที่ 10 พระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะ ดนตรี กวีนิพนธ์และการประพันธ์วรรณกรรม,
หมวดที่ 11 พระเกียรติคุณในนานาประเทศ,
หมวดที่ 12 การให้ความช่วยเหลือมนุษยชาติในต่างแดน,
หมวดที่ 13 พระราชกรณียกิจด้านการพระศาสนาและ
หมวดที่ 14 พระราชกรณียกิจด้านสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ชาวเชียงรายและประชาชนในภาคเหนือจะได้ร่วมชมผลงานในครั้งนี้

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 15 มีนาคม - 2 เมษายน 2559  ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะเชียงราย และจะมีพีธีเปิดงานนิทรรศการในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ประธานในพิธีโดย ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-166-623, 084-1150396
artbridge.cr@gmail.com ,
www.facebook.com/artbridgechiangrai

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 21, 2016 at 12:02am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service