นิทรรศการ "CHIANGMAI PHOTO FESTIVAL 2015"

Event Details

นิทรรศการ "CHIANGMAI PHOTO FESTIVAL 2015"

Time: February 20, 2015 to February 28, 2015
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://cmuartcenter.finearts.…
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Feb 19, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

พิธีเปิดนิทรรศการ CHIANGMAI PHOTO FESTIVAL 2015 ณ หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
17.30 น. บริเวณห้องแสดงผลงาน ชั้น 1 ด้านหน้า


CHIANGMAI PHOTO FESTIVAL 2015
คือเทศกาลนิทรรศการที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายของศิลปินรุ่นใหม่โดยศิลปินรุ่น ใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การรวมตัวระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนํา ด้านการถ่ายภาพ เป้าหมายเพื่อให้นิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการ แสดงออกของมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานภาพถ่ายเทศกาลนิทรรศการครั้ง นี้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาผลผลิตทางวิชาการและ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ของไทยและภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อถ่ายทอดและปลูกฝังวัฒนธรรมทางสายตา ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันผ่านผลงานภาพถ่ายเราเชื่อว่านี่คือโอกาสดีต่อผู้สนใจ ที่จะมาเปิดประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน ไม่เพียงแค่นิทรรศการภาพถ่ายเท่านั้นแต่รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การอบรม และบรรยายหลากหลายรูปแบบ บนพื้นที่ทั่วเมืองเชียงใหม่ตลอดเดือนกุมภาพันธ์
นิทรรศการจะเปิดให้ชมระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2558


CHIANGMAI PHOTO FESTIVAL 2015
The compiling of the photographic works focusing on young emergent artists. The collaborative project from both Thai and International photographic related Universities has been initiated to aesthetically express the ideas as well as point of view through photographic language. Moreover, the festival itself is a vital platform for young emerging ASEAN artists, which enables them to develop their potentiality as well as their body of work. The academic upshot of photographic study in South East Asia would also be reflected. A wide range of diversity according to visual culture in our region would enhance.The exhibition on view from 20- 28 February 2015

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "CHIANGMAI PHOTO FESTIVAL 2015" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service