นิทรรศการ “เส้น สี...วิถีแห่งจิต”( Colored Line…the Way of Mind)

Event Details

นิทรรศการ “เส้น สี...วิถีแห่งจิต”( Colored Line…the Way of Mind)

Time: February 18, 2015 to March 15, 2015
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 5, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “เส้น สี...วิถีแห่งจิต”( Colored Line…the Way of Mind)
ศิลปิน นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ (Narupon chutiwansopon)
ลักษณะงาน เทคนิควาดเส้นบนกระดาษ,สีหมึกบนกระดาษและประติมากรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น.
ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2

แนวความคิด
ผลงานศิลปะชุดนี้ เป็นการสื่อสารกับผู้คนในเรื่อง “สภาวะจิต” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพลังและความงดงามจากธรรมชาติ แต่ก็อาศัยแรงดลใจจากธรรมชาติเหล่านั้นเพื่อเป็นสิ่งเร้า แรงกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหว ตอบโต้ระหว่างสภาวะภายนอกและภายใน
การปล่อยวางจิตให้เป็นอิสระ รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นและสำแดงออกมาตามธรรมชาติของจิต รูปร่างและรูปลักษณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏในผลงาน จึงเป็นเพียงที่สถิตย์ของสภาวะทางความคิด อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ เนื้อหาสาระของผลงานจึงเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของสภาวะภายนอกและภายในที่เคลื่อนไหว ตอบโต้และหลอมรวมกัน ผ่านเส้น สีและรูปทรงที่เรียบง่าย ทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรม เน้นเรื่องราวความสงบในจิตใจ โดยมุ่งสู่ความปราณีตแห่งจิตเป็นหลัก

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เส้น สี...วิถีแห่งจิต”( Colored Line…the Way of Mind) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service