นิทรรศการ "บรัชศรี"

Event Details

นิทรรศการ "บรัชศรี"

Time: May 5, 2016 to May 29, 2016
Location: พีเพิ่ลส์ แกลอรี่ ห้อง P1-P3 ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok
Phone: 0826870796
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 2, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

Brush-sri  ใช่แล้ว พวกคุณไม่ได้อ่านผิด มันคือคำว่า ‘บัดสี’ จริงๆนั่นแหละ น้อยคนนักที่จะรู้ว่าบัดสีคืออาการเหนียมอาย และไม่กล้าแสดงออก ในฐานะคนทำงานศิลปะ หรือที่เรียกว่า ‘ศิลปิน’ อย่างเราๆ ก็ไม่ได้รู้ความหมายของคำนี้ อย่างลึกซึ้งนักหรอก แต่เมื่อได้ยิน ก็พาลให้นึกถึง ‘แปรง’ และ ‘สี’ ขึ้นมาเสียเฉยๆ จึงนำมาสู่นิทรรศการ ‘บรัชศรี’ (Brush-Sri) การรวมตัวระหว่างแปรง และสี แปรง เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานศิลปะ ไม่ว่าจะงานนั้นจะเป็นศิลปะแขนงใด มันจึงถูกเลือกให้เป็นตัวแทนที่แสดงถึงทั้งความเหมือน และความแตกต่างของกลุ่มศิลปิน 4 คน ที่มีพื้นฐานความถนัด แนวคิด และผลงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความ ‘เหนียมอาย’ ?เราทั้ง 4 คนเชื่อว่า ศิลปะคือการแสดงตัวตน การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดบางอย่างที่เรามัก ‘เหนียมอาย’ มันไว้ พลังของมันยิ่งใหญ่นัก และมีความงดงามในตัวของมันเอง ‘สี’ ที่พวกเราใช้ถ่ายทอด จึงเปรียบเสมือน ‘ศรี’ ที่สื่อถึงความงดงามที่คุณจะได้พบจากการมองตัวตนของเรา ผ่านงานศิลปะที่เรียงรายอยู่เหล่านั้น

Brush Sri yes, you did not misread it is 'shaming' really am.

Very few people know the symptoms of mortification predicaments. And assertiveness

As a work of art Also known artists like us just do not know the meaning of this word. Profound and comical But when he heard Hector was reminded just broken up a brush and paint.

He brings to the exhibition 'sagebrush Si' (Brush-Sri) condensation between the brush and paint.

Brush a piece of equipment that is indispensable to the work of art. Whether it is for any art. Even works in any digital format. He was selected to represent the show as well.  And a different group of four people with the basic skills  and  concepts of the different arenas.

It's nothing to do with their predicaments.

We believe that art is the fourth identity. The expression of emotions is something that we often 'Sheepish' it's power, it's great. And the beauty of its own 'color' that we use to convey. Is like 'Si' to convey the beauty that you will find from looking our identity. Through art that lined them.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "บรัชศรี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 29, 2016 at 11:33am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 29, 2016 at 11:32am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 29, 2016 at 11:32am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 29, 2016 at 11:32am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service