นิทรรศการ “ความเศร้าอันงดงาม" (Beautiful Sadness)

Event Details

นิทรรศการ “ความเศร้าอันงดงาม" (Beautiful Sadness)

Time: July 4, 2011 to July 14, 2011
Location: Silpakorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.art-centre.su.ac.th
Phone: 02 623 6115 ext. 1418 1422,02 223 3807
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 25, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ความเศร้าอันงดงาม : Beautiful Sadness” 
วันที่ 4-14 กรกฎาคม 2554  โดยศิลปิน วัชราพร อยู่ดี (ศรีสุน) ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00น. 
หลังพิธีเปิด ร่วมฟังเพลงจาก พราย ปฐมพร ปฐมพร ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป 
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ นิทรรศการเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2554 
ณ หอศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ความเศร้าอันงดงาม" (Beautiful Sadness) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service