นิทรรศการ "Back to Basic"

Event Details

นิทรรศการ "Back to Basic"

Time: March 5, 2017 to March 29, 2017
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 16, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมนิทรรศการ Back to Basic โดย ศิลปิน นายนพวงษ์ เบ้าทอง
ณ ห้องนิทรรศการ 3 - 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ระหว่างวันที่ 5 - 29 มีนาคม 2560

นิทรรศการ Back to Basic เป็นนิทรรศกาทีี่สะท้อนแนวทางการแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอีสาน
ซึ่งมีลักษณะที่เรียบง่าย แต่ทว่าแฝงไว้ด้วยกุศโลบายในการสั่งสอนคติธรรมได้อย่างแยบยลและน่าสนใจยิ่ง ซึ่งงานเหล่านั้น ปรากฏให้เห็นผ่านมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
ที่เป็นงานช่างศิลปกรรมหลากประเภท อาทิเช่น จิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่น หรือ ฮูปแต้ม คัมภีร์ใบลาน สมุดไทย ฯลฯ

ชุดผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน ในการประยุกต์นำเอาสุนทรียภาพของงานช่างศิลปกรรมพื้นบ้าน
มานำเสนอในรูปแบบงานศิลปกรรมร่วมสมัยได้อย่างมีชีวิตชีวา และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วัน/เวลาทำการ : วันพุธ - วันอาทิตย์ (ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.)
อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Back to Basic" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 16, 2017 at 12:11am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 16, 2017 at 12:11am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 16, 2017 at 12:11am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service