นิทรรศการ “ณ บึงบัว” (At a Lotus Pond)

Event Details

นิทรรศการ “ณ บึงบัว” (At a Lotus Pond)

Time: October 24, 2013 to November 8, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://chamchuriartgallery.bl…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 25, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ “ณ บึงบัว” (At a Lotus Pond)

ศิลปิน กฤษณะ ชวนคุณากร (Krishna Chavanakunakorn)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 24 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 18.300น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2

ติดต่อศิลปิน 083-2465026


แนวความคิด


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม ที่สร้างสรรค์โดยจิตรกรไทยสู่สาธารณะ

2. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ และความคุ้นเคย ระหว่างประชาชนกับงานศิลปะ

3. ให้ผู้ชมงานได้แง่คิดกับชีวิตอีกมุมหนึ่งซึ่งอาจลืมเลือนไป ผ่านมุมมองของจิตกร

3. เพื่อจำหน่ายผลงานศิลปะ โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่งานสาธารณะกุศล


นิทรรศการประกอบด้วย

- ผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิคและสีน้ำมันบนผ้าใบ จำนวนประมาณ 30ชิ้น

แนวคิดในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุด ณ บึงบัว


ความงามของดอกบัว ที่อยู่ในบึงมีเสน่ห์น่ามอง ทั้งสีสัน ลีลา และจังหวะการซ้อนทับของใบบัว ทำให้ดอกบัวได้แสดงค่าความงามของตัวเองได้อย่างเต็มภูมิ

ทั้งยังให้คติธรรมถึงความงดงามแห่งพุทธิปัญญา ที่เจิดจรัสท่ามกลางสภาวะอันมืดมน เพียงเราเพียรบ่มเพาะดอกบัวให้เบ่งบานในใจ ในสังคม ประเทศชาติ จรรโลงโลกด้วยธรรม

ผ่อนคลายความเร่งร้อนที่กำลังเป็นอยู่บนโลกใบนี้ เพื่อ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ณ บึงบัว” (At a Lotus Pond) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service