นิทรรศการ "ARTIST IN RESIDENCE"

Event Details

นิทรรศการ "ARTIST IN RESIDENCE"

Time: April 26, 2014 to May 24, 2014
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/bangk…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 3, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

// โครงการนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินไทยที่กำลังน่าจับตามอง // และ // โครงการศิลปินพำนักชาวเอเชีย //

ณ แกลเลอรี่ชั้น 2 และชั้น 4 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2557

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำหนดจัดนิทรรศการศิลปะภายใต้ “โครงการนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินไทยที่กำลังน่าจับตามอง” ควบคู่ไปกับ “โครงการศิลปินพำนักชาวเอเชีย” อันเป็นสองโครงการหลักของหอศิลปฯ ในแต่ละปี ที่คัดเลือกศิลปินโดย อ.อรรฆย์ ฟองสมุทร ภัณฑารักษ์ประจำหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนศิลปินไทยที่กำลังมีผลงานน่าจับตามองและศิลปินต่างชาติชาวเอเชีย ซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างความต่างทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเนื้อหาในระดับประเทศที่สามารถแผ่กว้างไปจนถึงระดับนานาชาติ

ในครั้งนี้ โครงการนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินไทยที่กำลังน่าจับตามอง ได้เชิญ มิติ เรืองกฤตยา มาจัดแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัย โดยถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงของประเทศกำลังพัฒนาภายหลังจากการคืนอำนาจของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง 'เสียมราฐ' ประเทศกัมพูชา ผ่านการนำเสนอแนวความคิดจากการสังเกตสภาวะการขับเคลื่อนของสังคมที่กำลังดำเนินไปสู่ความเจริญที่เรียกว่า “สังคมเมือง” เสมือนหนึ่งการเฝ้ามองความสนุกสนานปนความวุ่นวายจากมุมหนึ่ง ที่ยังคงรายล้อมไปด้วยบรรยากาศของการกำลังปรับตัว ผสมผสานความหลงเหลือจากการถูกรุกล้ำพื้นที่มาเป็นเวลาช้านาน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางวัฒนธรรม

โครงการศิลปินพำนักชาวเอเชีย เป็นอีกหนึ่งโครงการหลักของหอศิลปฯ ในปีนี้ได้คัดเลือก โรสลิชาม อิซมาอิล ศิลปินจากประเทศมาเลเชียเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างผลงานและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทยภายในระยะเวลา 44 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 28 เมษายน 2557) โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่มิใช่เพียงการแสดงงานศิลปะร่วมสมัย หากยังรวมไปถึงการส่งเสริมการศึกษาผ่านกระบวนการสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนทัศนคติอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างศิลปิน สังคม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และผู้ชมที่เป็นทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ทั้งสองโครงการนี้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2557 ณ แกลเลอรี่ชั้น 2 และชั้น 4 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป รวมทั้ง Exhibition Talk ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น. ในวันเดียวกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ARTIST IN RESIDENCE" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 3, 2014 at 10:52pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 25, 2014 at 11:39pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service