นิทรรศการ "Initiation Never Ends"

Event Details

นิทรรศการ "Initiation Never Ends"

Time: April 25, 2014 to May 18, 2014
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/bangk…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 12, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการเดี่ยวของศิลปินพำนัก Leon Matis Robin Monies // Initiation Never Ends

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2557

พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

Artist’s Talk // วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง B1-305 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

Leon Matis Robin Monies จบการศึกษาจาก Slade school of Fine Arts ประเทศอังกฤษเมื่อไม่นานมานี้
ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง โรบินมีความเชื่อว่า ศิลปะคือสิ่งสำคัญในการเชื่อมต่อกับสภาวะภายในแห่งจิตวิญญาณ
ของมนุษย์และโลกแห่งวัตถุภายนอก ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นมีความสำคัญเกินกว่าที่เราคาดคิด หากมองตาม
ความคิดนี้แล้ว ศิลปะนั้นเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างขอบเขตที่เราไม่รู้จักที่มนุษย์พยายามทำความ
เข้าใจว่า กระบวนการทางความคิดทำงานอย่างไรกับกลไกของการรับรู้ความจริงและการตีความหมายของประสาท
สัมผัสทั้งห้า

Art Exhibition // Initiation Never Ends // Artist in Residence Program by Leon Matis Robin Monies

At Bangkok University Gallery - Rangsit Campus
April 25 - May 18, 2014

Opening Reception: Fri. April 25, 2014, 14.00 hrs. onwards

Artist’s Talk - April 19, 2014 at Room B1-305, 15.00-16.30 hrs., Bangkok University - Rangsit Campus

Leon Matis Robin Monies recently graduated from the Slade School of Fine Arts, England with
First-class honors. He believes that art is the most important link between the 'inner' landscapes
of one's psyche and the 'outside' material world. He believes that relation holds the potential of
a far bigger connection than generally assumed, and in this aspect art functions as the mediator
between, a so far unknown territory in the understanding of how the mental sphere of the intellect works, and ones five sense system reality and individual interpretation of those.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Initiation Never Ends" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service