นิทรรศการ "A Retrospective Re-presentation Redux"

Event Details

นิทรรศการ "A Retrospective Re-presentation Redux"

Time: November 16, 2019 to January 31, 2020
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 02 407 3757
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 18, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“A Retrospective Re-presentation: Redux”
โดย อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ

ระยะเวลาจัดแสดง: 16 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563
สถานที่: หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUG) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

** Opening Reception: 11 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. **
เวลาทำการ : 10.00-19.00 น. (วันอังคาร – วันเสาร์)
รายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์: +66 2 407 3757
อีเมล์: bugallery@bu.ac.th
………………...........................................................
อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ แรกเริ่มเดิมที การดำเนินชีวิตทางศิลปะของเขาได้มองเห็นถึงการดิ้นรนของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ภายในผลงานศิลปะของเขา อันเป็นความขัดแย้งที่ก่อกำเนิดและอยู่คู่กับมนุษย์เรามา เมื่อได้มองย้อนกลับไปเพื่อทำความเข้าใจถึงสถานภาพที่เป็นอยู่นี้ อุดมศักดิ์ก็ได้เห็นถึงการมีอยู่ของคำถามนี้ในผลงานศิลปะของเขา ในการค้นหาความหมายนั้น อุดมศักดิ์มองย้อนกลับว่า อะไรเป็นต้นกำเนิดของการมีตัวตน หรือหากพูดตามความเข้าใจโดยทั่วไปก็คือ การโอบรับมุมมองของพุทธศาสนาในเชิงปรัชญามากกวาในเชิงศาสนา แก่นที่อยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่ง ความบริบูรณ์ คือ สิ่งที่เราต่างแสวงหาและพยายามบรรลุ ความบริบูรณ์ที่ว่านี้อาจเป็นเส้นทางที่จะเข้าถึงดินแดนอันไม่สามารถหวนกลับ ดินแดนแห่งความว่างเปล่า

แกลเลอรี่เว่อร์ ร่วมกับหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความยินดีเชิญชวนทุกทานเข้าร่วมนิทรรศการรวมผลงานย้อนหลังโดย อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ นิทรรศการครั้งนี้ ได้รวบรวมผลงานของศิลปินตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1989 จวบจนถึงปัจจุบัน ผลงานศิลปะทั้งหมดในนิทรรศการครั้งนี้ได้ถูกผลิตสร้างขึ้นมาใหม่โดยฝีมือของคนจำนวนมาก นิทรรศการรวมผลงานย้อนหลังครั้งนี้ในตัวมันเองเปรียบเสมือนความพยายามในการสร้างตัวตนให้แก่แนวคิดเรื่องภาพแทนและภาษา หรือในอีกมุมหนึ่งก็คือการทำให้เกิดประสบการณ์นั่นเอง จิตรกรรมที่เห็นเหล่านี้จึงเป็นความพยายามที่จะระลึก หวนคืน และสร้างภาพที่มีอยู่แล้วในห้วงของกาลเวลาและสถานที่ขึ้นมาใหม่ เฉกเช่นคำที่ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบริบทและเงื่อนไขที่ต่างออกไป อันก่อให้เกิดความหมายอื่นขึ้นมา
ผลงานทั้งหลายในที่นี้จึงต้องถูกพิจารณาในรูปขององค์รวม นิทรรศการครั้งนี้มิได้เกี่ยวกับความเป็นหนึ่ง คุณค่าของฝีมือ หรือเวลาที่ถูกใช้ไป แต่มันคือองค์รวม คือชีวิตที่ถูกใช้ติดประชิดกับผืนดินที่เราทุกคนเดินและดำรงอยู่นี้ เป็นชีวิตที่ถูกใช้ในทุกวัน สัมผัสกับทุกสรรพสิ่ง และเป็นหมุดหมายแห่งกาลเวลา

ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "A Retrospective Re-presentation Redux" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service