นิทรรศการ "9+1=10 ผลลัพธ์ของความแตกต่างที่ลงตัว"

Event Details

นิทรรศการ "9+1=10 ผลลัพธ์ของความแตกต่างที่ลงตัว"

Time: March 1, 2017 to March 26, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 12, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ 9+1=10 ผลลัพธ์ของความแตกต่างที่ลงตัว

"What we reach for maybe different, but what makes us reach is the same. - Mark Nepo"

การเดินทางตามเส้นทางของแต่ละคนเริ่มต้นจากการบ่มเพาะจากจุดเดียวกันจนกระทั่งเริ่มมีจุดหมายที่ตั้งไว้ หากแต่หมุดหมายนั้นต่างกัน เส้นทางต่างกัน ความคิดและมุมมองต่างกัน เหมือนทุกคนได้กุมแผนที่ไว้ในมือ แผนที่ซึ่งไม่มีอะไรชัดเจน ต่างคนต่างออกเดินทางตามแต่จิตและอัตตาของตนเองไปยังดินแดนที่ใจปรารถนา จนกระทั่งวันนี้เส้นทางของแต่ละคนได้พาพวกเรากลับมาพบกันอีกครั้ง แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ไปเจอ ตลอดระยะเวลาที่ห่างกันไปเหมือนการนั่งคุยกันในอีกมิติหนึ่งผ่านผลงานศิลปะของพวกเรา

วันที่ : 01 มีนาคม - 26 มีนาคม 2560
สถานที่: People's Gallery P2-P3, ชั้น 2
โดย กลุ่มศิลปินนายจอห์น หว่านใจ๋
พิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.

9+1=10 EXHIBITION

"What we reach for maybe different, but what makes us reach is the same." - Mark Nepo"

When diversity produces such a harmonious result, Mr. John Wanjai group was established in 2016 by 10 fellow artists, graduated from Faculty of Fine and Applied Art, Chulalongkorn University.

As they are trying to find the original source of the group, they found that becoming reunited is the most essential part of their friendship. In "9+1=10" art exhibition, they interpreted fraternity into a simple equation. "9+1=10", Plus (v.) means positive, to add something to something and a favorable condition or factor. Likewise, this exhibition combines many sensational artworks from 10 perspectives seeking through their personal experiences in life. In the route of individuals, everyone pinned their own dream destinations and started to follow their own path, whether how rough and tough they have encountered. They have come back to tell stories across the entire distance. Finally, it's time to catch up.

Date : 01 March - 26 March 2017
Location: People's Gallery P2-P3, 2nd floor
By Mr. John Wanjai group
Opening exhibition on Friday 3 March 2017 at 18.00 hrs.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "9+1=10 ผลลัพธ์ของความแตกต่างที่ลงตัว" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service