นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64"

Event Details

นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64"

Time: October 9, 2018 to October 28, 2018
Location: Art Centre Silpakorn University
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.art-centre.su.ac.th
Phone: 02 221 3841, 02 623 6155 EXT. 11418, 11419
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 14, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 64 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน  ในปีนี้มีศิลปินได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 16 ราย และศิลปินได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 54 ราย และมีผู้ได้รับยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม 1 ราย โดยจะจัดแสดงผลงานดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย 

โดยผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่  9 – 28 ตุลาคม ..2561 เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 . (ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดง สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นาย จิรายุ อิศรางกูร อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 

ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม ..2561 เวลา 14.00 .

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าชมได้หลังเสร็จสิ้นพิธี ตั้งแต่เวลา 16.00 .

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 14, 2018 at 8:45pm

The National Exhibition of Art has been established continuously to encourage Thai people to learn and understand modern art and submit works for competition. This year, the exhibition has come to its 64th. The competition and exhibition have divided artworks into four categories, which are painting, sculpture, printmaking and mixed media. All of the artworks have been selected by honorable jurors from various fields of fine arts.  This year, 16 pieces of work are selected for award-winning entries, while 54 artists are selected to showcase together on the exhibition. Especially, there is an artist honored as an Artist of Distinction in Painting. The exhibition aims to enhance the art creativity and also promote knowledge of art appreciation to the public.

The exhibition will be on view from 9 - 28 October 2018 at the National Gallery in Bangkok, 9 am to 4 pm daily (closed on Mondays and Tuesdays).Then, they will be exhibited in provincial institutes.

HIS  MAJESTY  THE  KING has graciously designated His Excellency Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya Privy Councillor as His Majesty the King’s Representative to preside over the opening ceremony of  the 64th National Exhibition of Art 2018, on Tuesday 9th October 2018 at 2 pm.

(The exhibition will open to public at 4 pm) 

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 14, 2018 at 8:41pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 14, 2018 at 8:41pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 14, 2018 at 8:41pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service