นิทรรศการ "ศิลปกรรมมหาบัณฑิตครั้งที่ 5"(5th Master of Fine Arts Exhibition 2011)

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปกรรมมหาบัณฑิตครั้งที่ 5"(5th Master of Fine Arts Exhibition 2011)

Time: April 1, 2011 to April 27, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
Street: 939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 2, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิตครั้งที่ 5
วัน : 1-27 เมษายน  พศ. 2554       สถานที่ : ชั้น 2ผู้จัด : นักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


พิธีเปิด : การประชุมวิชาการศิลปกรรมมหาบัณฑิตครั้งที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ  ประชุมวิชาการ เวลา 15.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ 1 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น.
นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาทัศนศิลป์)   สาขาศิลปกรรม   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สามารถแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ  ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบ  นำมาจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษาและสังคม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปกรรมมหาบัณฑิตครั้งที่ 5"(5th Master of Fine Arts Exhibition 2011) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service