เทศกาลตุ๊กตาใต้ดิน ครั้งที่ 4 (Underground Figures Festival #4)

Event Details

เทศกาลตุ๊กตาใต้ดิน ครั้งที่ 4 (Underground Figures Festival #4)

Time: December 1, 2010 to December 31, 2010
Location: แกลเลอรี่ อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ 260 ชั้น 2 อาคารโรงหนังลิโด้ สยามแสควร์ ระหว่างซ.2 และ 3 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.artgorillas.com/
Phone: +66 2 658 3975
Event Type: art, exhibition, media
Latest Activity: Dec 24, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 


เทศกาลตุ๊กตาใต้ดิน ครั้งที่ 4 – LIVE

1 – 31 ธันวาคม 2553
งานเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ที่แกลเลอรี่ อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ภูมิใจเสนอเทศกาลตุ๊กตาใต้ดิน ครั้งที่ 4 –
LIVE กลับมาอีกครั้งกับการแสดงผลงานศิลปะสื่อผสมในรูปแบบของตุ๊กตา
ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานของผู้รักและสนใจในศิลปะแขนงนี้
โดยงานศิลปะที่จัดแสดงจะเป็นผลงานสดใหม่จากศิลปินรับเชิญและผู้สนใจส่งผลงานร่วมแสดง
ซึ่งรักในการประดิษฐ์ตุ๊กตา (Custom Figures) อย่างคับคั่ง


เทศกาลตุ๊กตาใต้ดินซึ่งริเริ่มโดยคุณธวัช พันธุ์เจริญลักษณ์ จัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้รักในการออกแบบงานศิลปะแขนงนี้ได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานสู่สาธารณชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจในงานศิลปะในวงกว้าง


รายชื่อศิลปินที่ร่วมแสดง อาทิ วชิระ เพชรมณีนิลใส, Satita, ชัชวดิศ สิมารักษ์, ทรงวิทย์ สี่กิติกุล, ธัชวิภา สุขเกษม, สุพัฒนี ปรีเปรม, พักตรปรีย์ เอี่ยวศิริ, สุทธิชาติ ศราภัยวานิช, ทรงศีล ทิวสมบุญ, อลงกรณ์ สงวนสุข, ชิดชนก กัณฑารัตน์, จิรภรณ์ โคตรมิตร, สิปปศิณี ไชยบุบผา, ปริญญา พิเชษฐศิริพร, Nana ณ หมีโหด, Otakuman, XEGXEF, ณัฐพงศ์ ยิ่งยงทรัพย์มั่น, สิริพงศ์ เอี่ยมจันทร์, วสุ ธานี, ณัฐพล สุวรรณวงศ์, สิทธิวัฒน จิตตาภรณ์, อรุโณทัย อัศวนนท์, อรพิม วรโสพรรณ, สุภาพร มัณยานนท์, ธนรัตน์ ร่วมวัง, ศรีวนา สุภาพรรณ, ณัฐศรุต กอเซ็ม, ช่อไพลิน ไพรบึง, สิทธิพันธุ์ สวามิวัสดุ์, อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์, ชวพล กลิ่นแพทย์กิจ, กิ่งแก้ว จิรบุษยกุล, พิภัสสร จิรบุษยกุล, อารักษ์ อ่อนวิลัย,
ก้องศักดิ์
พูนผลวัฒนาภรณ์, กาญจนี บุพพัณหสมัย, ฐิติกัณต์ ศรีอรุณโรจน์, ชัยเศรษฐ์
สังขมณีนาคร, ศาศวัต
กายโรจน์, ศศิพิมล นิพัทย์กุศล, รสสุคนธ์ แนบสนิท, ศินิต เเซ่เจี่ย, อานินท์
บุณโนทก, นรากร สิงห์ขันธ์, เกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา, พุรพล โซใต้หยิน, จิตติ จำเนียรไวย, ธนานพ แสงอรุณ, อัญชลี อนันตวัฒน์ และอีกมาก


เข้าชมฟรี!
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อแกลเลอรี่

ขอขอบคุณคุณสุทธิชาติ ศราภัยวานิช สำหรับผลงานออกแบบโปสเตอร์นิทรรศการอีกครั้งในปีนี้


Read More

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาลตุ๊กตาใต้ดิน ครั้งที่ 4 (Underground Figures Festival #4) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Verarit Vincent Veranondh on December 11, 2010 at 12:50pm

มันมาอีก แว้ววววว

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service