เทศกาลศิลปะและการแสดง "เจ็ด เสมียน" (Chet Samian Arts Festival 2010)

Event Details

เทศกาลศิลปะและการแสดง "เจ็ด เสมียน" (Chet Samian Arts Festival 2010)

Time: November 29, 2010 to January 9, 2011
Location: ตลาดเก่า ๑๑๙ ปี เจ็ดเสมียน
Street: ริมแม่น้ำแม่กลอง, สวนศิลป์ บ้านดิน, ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
City/Town: Ratchaburi, Thailand
Website or Map: http://www.patravaditheatre.c…
Phone: สวนศิลป์บ้านดิน โทร.๐๓๒ ๓๙๗ ๖๖๘, ศูนย์การเรียนรู้ฯ โทร.๐๓๒ ๗๓๗ ๓๖๗
Event Type: arts, festival, market, performance
Latest Activity: Dec 24, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionเป็นเวลากว่า ๒ ปีครึ่ง ที่ชุมชนเจ็ดเสมียน ได้พัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชุมชน พร้อมจะยกระดับการสร้างาน All About Arts (สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน) สู่งาน “Chet Samian Arts Festival 2010 (เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน)” วัฒนธรรม ความรู้ ร่วมสมัย เรื่องเล่า คนละคร ศิลป์สร้างชีพในชุมชน แกลเลอรี่ โบราณ งานหนัง เต้นระบำ รำฟ้อน ดนตรี เสวนา งานประเพณีนิยม ทุกเสาร์ – อาทิตย์ เริ่ม ๒๗ พฤศจิกายน นี้ ใน Chet Samian Arts Festival (เทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน)


“...ด้วยความคิดที่ว่า ศิลปะเป็นเรื่องใกล้ตัว All About Arts (สืบ สานงานศิลป์ ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน) จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ จากความสำเร็จกว่า ๒ ปี ๙ เดือน บัดนี้ด้วยความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของชุมชนในเชิงศิลปวัฒนธรรม น้ำใจ และการรวมตัวของบรรดาศิลปินหลากหลายแขนง หลากหลายพื้นที่ ประชาชนโดยรอบ และจังหวัดทั้งใกล้และไกล รังสรรค์งานศิลปะในชุมชนให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ในงานเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน เริ่ม ๒๗ – ๑๑ - ๕๓” ... มานพ มีจำรัส...

เป็นเวลากว่า ๒ ปีครึ่ง ที่ชุมชนเจ็ดเสมียน ได้เติบโตขึ้นในฐานะชุมชนที่มีศักยภาพโดดเด่น โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชุมชน ดังที่ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องตามสื่อต่างๆทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล จากเหตุผลข้างต้นประกอบกับความเข้มแข็งของชุมชน ศักยภาพในเชิงความคิด และแนวทางการปฏิบัติ
ทั้งแง่ของการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนง สวนศิลป์ บ้านดิน โดยคุณมานพ มีจำรัส ตลอดจนชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และภาคีต่างๆ จึงมีความเห็นตรงกัน ที่พร้อมจะยกระดับการสร้างาน All About Arts (สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน) สู่งาน “Chet Samian Arts Festival 2010 (เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน)” โดย คณะกรรมการชุมชน ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงในรูปแบบต่างๆ ผ่านศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลปินท้องถิ่น และศิลปินจากพื้นที่อื่น ให้กระจายอยู่ในชุมชนเจ็ดเสมียน และชุมชนข้างเคียงในจังหวัดราชบุรี ทั้งรูปแบบการแสดงและดนตรีในเชิงอนุรักษ์ แบบพื้นถิ่น การแสดงวิถีชุมชน ตลอดจนการแสดงและดนตรีร่วมสมัย เพื่อหวังที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง อันจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนและกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางชุมชนเข้มแข็ง ในนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน (เข้าชมฟรี)
เปิดเทศกาล ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ตลอด ๗ สัปดาห์
เริ่มวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป


ใน ๓ สถานที่หลัก คือ

ลานกิจกรรม - ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ.ราชบุรี
ลานอิสระ ริมน้ำแม่กลอง - ตลาดเก่า ๑๑๙ ปีเจ็ดเสมียน ริมแม่น้ำแม่กลอง
เนินกลางสวน - สวนศิลป์ บ้านดิน
สอบถามข้อมูลกิจกรรม และที่พัก ได้ที่
สวนศิลป์บ้านดิน โทร.๐๓๒ ๓๙๗ ๖๖๘, ศูนย์การเรียนรู้ฯ โทร.๐๓๒ ๗๓๗ ๓๖๗
Total Reservation โทร.๐๒๘๓๓๕๕๕๕ ,
Hot Line :๐๘๑ ๘๑๘ ๒๕๔๒
www.patravaditheatre.com, www.totalreservation.com

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาลศิลปะและการแสดง "เจ็ด เสมียน" (Chet Samian Arts Festival 2010) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Might attend (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service