นิทรรศการ “4 Dimension”

Event Details

นิทรรศการ “4 Dimension”

Time: February 25, 2012 to March 11, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, sculptor
Latest Activity: Feb 10, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “4 Dimension”

ศิลปิน บรรลุ วิริยาภรประภาส

สราวุฒิ วงษ์เนตร

นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส

พัลลภ วังบอน

ลักษณะงาน จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องปั้นดินเผา

ระยะเวลาที่จัดแสดง 25 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2


แนวความคิด

นิทรรศการ กลุ่ม“4 Dimension”

เป็นการรวมตัวของคณาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างทางการแสดงออกทั้งแนวความคิด การนำเสนอเทคนิควิธีการ การรวมกันในครั้งนี้ 4 ศิลปินได้นำเสนอเรื่องความแตกต่างทางความงามและมุมมองในการนำเสนอที่หลากหลายแสดงออกผ่านสื่อ ทั้งสีน้ำ,สีอะครีลิค,ภาพไทย,เซรามิก,ศิลปะภาพพิมพ์และเทคนิคผสมซึ่งมีความมุ่งหวังเพื่อจะเผยแพร่และนำเสนอสาระในการแสดงออกด้านความงาม ความคิด ทางศิลปะเพื่อให้บุคคลผู้สนใจผลงานศิลปะได้มาร่วมกันชื่นชม ภายใต้ชื่อนิทรรศการศิลปกรรมชุด “ 4 Dimension ”


ที่มาของชื่อนิทรรศการ

- มิติที่1 ความแตกต่างในมุมมองของผลงานสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล

- มิติที่2 การแสดงออกในเทคนิควิธีการของการนำเสนอผลงานศิลปะที่หลากหลาย

- มิติที่3 มิติของความเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ได้พัฒนาศักยภาพตนเองโดยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

- มิติที่4 มิติทางสัมพันธภาพบนความแตกต่างที่มีความเป็นเอกภาพ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “4 Dimension” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service