นิทรรศการ “พุทธศิลปกรรม 2012 มจร.ชม.”

Event Details

นิทรรศการ “พุทธศิลปกรรม 2012 มจร.ชม.”

Time: February 24, 2012 to March 8, 2012
Location: CentralPlaza Chiangmai Airport
City/Town: Chiangmai,Thailand
Website or Map: http://www.centralplaza.co.th
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ขอเชิญชมการแสดงผลงาน นิทรรศการศิลปกรรม “พุทธศิลปกรรม 2012 มจร.ชม.”

ในงานพบกับการแสดงผลงานด้านจิตรกรรม, ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสิ่งประดิษฐ์ด้านศิลปะต่างๆเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมของนิสิต และอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “พุทธศิลปกรรม 2012 มจร.ชม.” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service