นิทรรศการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร”

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร”

Time: March 11, 2019 to March 20, 2019
Location: Psg Art Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 034 271 379
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 10, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร” โดย คณาจารย์และศิลปินรับเชิญ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
>> จัดแสดง ๑๑ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ชมฟรี
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร. ๐๓๔-๒๗๑-๓๗๙
Facebook Page : Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn

จากเหตุการณ์ต้นไทรเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ ได้โค่นล้มเนื่องจากเกิดลมพายุกรรโชกแรง
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เหตุการณ์ดังกล่าวทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีรับสั่งเห็นควรให้นำไม้จากต้นไทรมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงดำเนินกิจกรรมโครงการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร” เพื่อสนองกระแสพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นการเชิญคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ และศิลปินรับเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในการนำไม้จากต้นไทรมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
ทั้งในลักษณะของการใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์หรือเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service