นิทรรศการ "วิถีชีวิต วิจิตรปลายพู่กัน"

Event Details

นิทรรศการ "วิถีชีวิต วิจิตรปลายพู่กัน"

Time: February 7, 2019 to February 26, 2019
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/chula…
Phone: 02 218 3645
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 20, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ

"วิถีชีวิต วิจิตรปลายพู่กัน"

ศิลปิน
ทวิทักษ์ กิจจานุกิจ

ลักษณะงาน
ศิลปะการเขียนอักษรด้วยพู่กัน

ระยะเวลาที่จัดแสดง
วันที่ 7 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีเปิดนิทรรศการ
พิธีเปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***********************************
"Life in Brush Strokes"

Artists
Thawithak Kitjanukit

Artwork Type
Chinese Calligraphy

Exhibition Period
February 7 – 26, 2019

Ceremony Day
February, 11 at 6:00 p.m.

Venue
1st Floor exhibition area, Chulalongkorn University Museum

Concept

Throughout millennia of its history, the vast system of Chinese characters, initially based on primitive drawings, has been from time to time developed and transformed to the stage where each character is no longer a drawing, but rather a logogram.

This characteristic combined with the flexibility of brush tips has brought about a simultaneously evolving art form for the sake of convenience and beauty in writing, under the name of “Shu Fa” (“Way of Writing”), internationally recognized as “Chinese Calligraphy”.

Shu Fa is for the above reason a subject of both ergonomic and aesthetic values. It can be blended variously and harmoniously with other contemporary art forms. This has inspired me to showcase the compilation of my own calligraphy works consisting of philosophy quotes, poems and compositions with stories connecting to my daily life, as an attempt to imply that Shu Fa is an art form inseparable from our lifestyle.

My expectation is that the audience shall absorb the charm of Chinese characters and learn how to connect the old with the new, as an approach to further studies and development in the future.

***********************************

Chulalongkorn University Museum open, free of charge.

From Mondays to Fridays, 9.00 a.m. to 4.30 p.m.

https://goo.gl/maps/T9rYyTVGLrS2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วิถีชีวิต วิจิตรปลายพู่กัน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service