นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ยกคลาส"

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ยกคลาส"

Time: March 27, 2018 to April 1, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 19, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ "ยกคลาส"
วันที่ : 27 มีนาคม - 01 เมษายน 2561
สถานที่: โถงชั้น 1
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ ปีการศึกษา 2560 “ยกคลาส”
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ' ยกคลาส Art Thesis Exhibition ' ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

วัน เวลาที่จัดกิจกรรม
พิธีเปิดวันที่27 มีนาคม 2561
15.30-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00-16.30 น. เปิดนิทรรศการ
16.30-18.00 น. บรรยาย: วิทยากร: แนะแนวทางในอาชีพนักออกแบบ
18.00-18.30 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
19.00-19.30 น. ปิด/ถ่ายภาพร่วมกัน
วันที่ 28 มีนาคม-1เมษายน2561
13.30-14.00 น. ลงทะเบียน
14.00-16.30 น. สาธิต/เวิร์คช็อป (Workshop)
16.30-17.00 น. ปิด/ถ่ายภาพร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จันทกานต์ ปานเมฆ , ศิริพร เสรีภาพ
เบอร์โทรติดต่อ 094-154-4696 , 094-791-3971
Website/Facebook nun nun ,Art Chanthakarn

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ยกคลาส" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service