นิทรรศการ "สรรพรส"

Event Details

นิทรรศการ "สรรพรส"

Time: September 6, 2014 to September 19, 2014
Location: Pridi Banomyong Institute
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.pridiinstittute.com
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Sep 8, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการชุด "สรรพรส" เข้าติดตั้งผลงาน เปิดงานวันเสาร์ที่ ๖ กันยายนนี้ ตามรายละเอียด
เปิดงานเสาร์ที่ 6 กันยายน @ 17.30 น. ศิลปะแสดงสด & แสดงสดบทกวี ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์
> ทั ศ นี ย ภ า พ ข อ ง โ ล ก
> บันทึกอัตชีวประวัติของสรรพสิ่ง
> โลกขีดเขียนข้อความ
> และนิยามความรู้สึกนึกคิด
> ด้วยภาพต่อเนื่องและพันเกี่ยว
> ทั้งมวลคือความจริงแท้
> แต่เราซึมซาบเพียงบางภาพ
> เพราะโลกมีมากกว่านั้น
> เป็นมากกว่าหนึ่ง
> ไม่ได้แค่คิด แค่เห็น
> แค่จับต้อง แค่ลิ้มลอง
> แต่มากกว่านั้น
> ก็โลกนี้มันช่าง ส ร ร พ ร ส . . .
> จึงเรียนมาเพื่อเชิญชม
>
> นิทรรศการ ศิลปะภาพถ่ายหลายสายพรรณ
> “ส ร ร พ ร ส”
> ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55 โทรศัพท์
> 02 381 3860 – 1 และ 081 – 696 6735 (นายย่าม)
>
> วันที่ 6 – 19 กันยายน2557
> เปิดงานเสาร์ที่ 6 @ 17.30 น. ศิลปะแสดงสด & แสดงสดบทกวี
>
> สมพงษ์ ทวี’, ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง, จิตติมา ผลเสวก, โดม วุฒิชัย,
มงคล เปลี่ยนบางช้าง, วิชชุกร ตั้งไพบูลย์,
> นพวรรณ สิริเวชกุล, ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์,
> อัฐพร อารยานันท์, ชิตะวา มุนินโท
> ด้วยความนับถือ
จาก คศช. (คณะศิลปินทั้งหลายชายหญิง)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สรรพรส" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service