นิทรรศการ “จากวันวาน ... ถึงวันนี้”

Event Details

นิทรรศการ “จากวันวาน ... ถึงวันนี้”

Time: October 24, 2013 to November 23, 2013
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/psg.a…
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 18, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ

“จากวันวาน ... ถึงวันนี้”

ในวาระเชิดชูเกียรติศิลปิน / อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2556

การแสดงศิลปกรรม

ของ ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

รองศาสตราจารย์กัญญา เจริญศุภกุล และศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 น.

(นิทรรศการเปิดการแสดงระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2556)

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts

request the pleasure of your company at the opening ceremony of

“From Yesterday to Today”

On the Occasion of Honor Instructors Retirement, 2013

Art Exhibition

by Professor Pishnu Supanimit, Professor Preecha Thaothong,

Associate Professor Kanya Charoensupkul and Professor Vichoke Mukdamanee

To be presided over by

His Excellency, Mr. Chuan Leekpai

[Chairman of the Council of Democratic Party Advisers]

At PSG Art Gallery of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University, Bangkok

November 7, 2013 : 6.00 p.m.

[The exhibition will be held during October 24 – November 23, 2013]

Open : Monday – Saturday (10.00 a.m. – 6.00 p.m.)

Closed : Sunday and Public holiday

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “จากวันวาน ... ถึงวันนี้” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service