นิทรรศการ "สัมมาทิฏฐิ"

Event Details

นิทรรศการ "สัมมาทิฏฐิ"

Time: March 6, 2013 to March 31, 2013
Location: The National Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 281 2224, 02 282 0637
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 3, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ สัมมาทิฏฐิ

โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา


สัมมาทิฎฐิ เป็นการคิดดีต่อทุกสรรพสิ่งรอบตัวในด้านบวก เห็นทุกอย่างรอบๆ ตัวมีคุณค่าในตัวของมันเองตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ประการ

แบ่งผลงานออกเป็น 4 ชุด

1. “อายตนะ 12” เป็นภาพใบหน้าคน สีและขาวดำ

2. “กายสังขาร 2 บำเพ็ญบารมี”

3. “พระบฎ” เป็นภาพพระบฎ หรือภาพปริศนาธรรม

4. “อาริยบุคคลสาธุ” เป็นภาพขาวดำและภาพปริศนาธรรมอื่นๆ


เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 6 - 31 มีนาคม 2556

ณ ห้องนิทรรศการ 5 - 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (ถนนเจ้าฟ้า)

พิธีเปิดในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สัมมาทิฏฐิ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service