นิทรรศการ “สองคูณสอง สัมพันธภาพแห่งความประทับใจจาก...จิตรกรสู่จิตรกรรม”

Event Details

นิทรรศการ “สองคูณสอง สัมพันธภาพแห่งความประทับใจจาก...จิตรกรสู่จิตรกรรม”

Time: March 30, 2012 to April 22, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 19, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “สองคูณสอง สัมพันธภาพแห่งความประทับใจจาก...จิตรกรสู่จิตรกรรม”

ศิลปิน กลุ่ม คูณ [KOON Group]

สัมพันธ์ สารารักษ์ ( MR. SAMPHAN SALARAK )

เสงี่ยม ยารังสี ( MR. SANGIAM YARANGSRI )

ชัยวิชิต สิทธิวงศ์ ( MR. CHAIVICHIT SITTIWONG )

ชัชวาล จันทรประสิทธิ์ ( MR. CHATCHAWAN JANTARAPRASIT )

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 30 มีนาคม - 22 เมษายน 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ 29 มีนาคม 2555 เวลา 18.00 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2


แนวความคิด

การเกิด – ดับ ของอารมณ์ ความรู้สึก ความสะเทือนใจ และลักษณะอันประทับใจนั้นมันเร็วมาก งานจิตรกรรมและงานวาดเส้นของกลุ่ม “ คูณ ” ( KOON ) เป็นการแสดงออกถึง การเก็บเกี่ยว บันทึก อารมณ์ ความรู้สึก และการรับรู้นั้น ให้ทันกับช่วงเวลาของแรงบันดาลใจนั้น ๆ โดยประสบการณ์ตรง ด้วยความหมายที่ว่า “ สิ่งที่เราปะทะอยู่เบื้องหน้านั้น คือ ความจริงแห่งภาวะหนึ่งของชีวิตที่เราได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็น บุคคล กลุ่มคน และสังคม สัตว์ สิ่งของ สถานที่และสภาพแวดล้อม “

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สองคูณสอง สัมพันธภาพแห่งความประทับใจจาก...จิตรกรสู่จิตรกรรม” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service