นิทรรศการศิลปะภาพวาด "หนังสือคือเพื่อนที่แสนดี"

Event Details

นิทรรศการศิลปะภาพวาด "หนังสือคือเพื่อนที่แสนดี"

Time: February 14, 2012 to February 19, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 7, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะภาพวาด

"หนังสือคือเพื่อนที่แสนดี"


วัน : 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2555

สถานที่ : ชั้น 1

ผู้จัด : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร


สำนักการศึกษาได้จัดทำโครงการประกวดภาพวาด "หนังสือคือเพื่อน ที่แสนดี" ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 463 โรงเรียน และนำผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัลไปจัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2555 จำนวน 15,000 เล่ม แจกจ่ายหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสามารถของนักเรียนกทม. ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ 8 กลุ่มสาระ เพื่อให้นักเรียนได้มีสุนทรียภาพและความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สัมคม และสติปัญญา ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยโครงการ ประกวดภาพวาดนี้ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านสาระทัศนศิลป์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะโดยปลูกจิตสำนึกการรักการอ่านผ่านผลงานศิลปะ ภาพวาด ซึ่งนอกจากจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปจัดพิมพ์ปฏิทินแล้ว ยังจะประชาสัมพันธ์โครงการในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 ให้พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้และชื่นชมความสามารถของนักเรียนด้วย


สำหรับการประกวดภาพวาด กำหนดหัวข้อเรื่อง "การอ่าน สร้างปัญญา" จัดประกวดระหว่างเดือนตุลาคม 2554 และตัดสินตามหลักเกณฑ์ได้ผู้ชนะดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม คือ ภาพ "มีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน" ของ ด.ช.พัชระ จีนเจริญ ชั้นป.6 โรงเรียนบางแคเหนือ เขตบางแค รางวัลดีเด่นมี 6 ภาพ 1.ภาพ "รวมพลังรักการอ่าน" ด.ญ.นภัสรพี แสงทองเกิด ชั้นป.4 โรงเรียนยานนาวา เขตสาทร 2.ภาพ "อ่านหนังสือสร้างอนาคต" ด.ช.อนาวิน วงษ์สอน ชั้นป.6 โรงเรียนวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 3.ภาพ "ความฝันของหนู" ด.ญ.อรวรรณ แฝดสูงเนิน ชั้นป.5 โรงเรียนวัดบางแคเหนือ เขตบางแค 4.ภาพ "หนังสือเล่มใหญ่ หัวใจการเรียนรู้" ด.ญ.จุฑามาศ จันทร์เพ็ญ ชั้นป.6 โรงเรียน วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง 5.ภาพ "อ่านเสริมเพิ่มปัญญา" ด.ญ.วรรณวรนันท์ อินทุทรัพย์ ชั้นป.4 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เขตประเวศ 6.ภาพ "สมาธิกับการอ่าน" ด.ช.โชคชัย หงษ์ทอง ชั้นป.4 โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง รางวัลสร้างสรรค์ 6 ภาพ 1.ภาพ "อนาคตสดใสเด็กไทยรักการอ่าน" ด.ญ.ธนพร สุ่มรอด ชั้นป.4 โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร 2.ภาพ "รู้รอบโลกเพราะการอ่าน" ด.ญ.ฐิติพร กลิ่นศรีสุข ชั้นป.4 โรงเรียนปากบ่อ เขตสวนหลวง 3.ภาพ "อ่านทุกเล่มรู้ทุกเรื่อง" ด.ญ.วรนารี ภู่สุรัตน์ ชั้นป.5 โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 4.ภาพ "หนังสือเล่มโปรด ของฉัน" ด.ญ.ปิ่นสุดา เหล่าสูงเนิน ชั้นป.4 โรงเรียนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 5.ภาพ "หนังสือ อ่านได้ทุกที่" ด.ญ.วราภรณ์ แดนกมล ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านคลองบัว เขตบางเขน 6.ภาพ "ฉันอ่านหนังสือทำให้เกิดความรู้" ด.ญ.เกวลิน รักษาพล ชั้นป.5 โรงเรียนวัดบัวแก้ว เขต คลองสามวา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะภาพวาด "หนังสือคือเพื่อนที่แสนดี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service