นิทรรศการแสดงแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

Event Details

นิทรรศการแสดงแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

Time: September 9, 2011 at 10am to September 20, 2011 at 10pm
Location: อาษาเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 5
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: exhibition, architecture
Organized By: ม.ศิลปากร
Latest Activity: Sep 8, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานแบบลานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 9-20 ก.ย.นี้

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรุงเทพมหานคร ขอเชิญสถาปนิก นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชม “นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่างวันที่ 9 – 20 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยในงานจะแสดงแบบของผู้ที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 78 แบบ รวมทั้งแบบจำลอง 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ และแบบของผู้ชนะที่มีชื่อว่า “ลานแผ่นดิน” โดยนายพัชระ วงศ์บุญสิน และบริษัท ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด ซึ่งนำเสนอความงาม ความมีเอกลักษณ์ และความสอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมผ่านแนวความคิด “ลานธรรมชาติ....ที่ธรรมดา” โดยออกแบบให้สถาปัตยกรรมหลอมรวมกับภูมิสถาปัตยกรรมท่ามกลางธรรมชาติ และสื่อผ่านเอกลักษณ์ความเป็นไทยของรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบประเพณีนิยม และใช้ลักษณะทรงหลังคาแบบหน้าจั่วแต่ลดทอนรายละเอียดลงให้เข้ากับยุคสมัย

โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.) รับผิดชอบดำเนินการ และกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการ ซึ่งจะถูกก่อสร้างที่ถนนราชดำเนินกลาง บริเวณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์เดิม เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีของประชาชนทั้งประเทศ และมุ่งหมายให้เป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ อีกทั้งเพื่อให้เป็นจุดหมายแรกของการท่องเที่ยวกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะเดินทางไปยังที่ต่างๆ ต่อไป

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service