นิทรรศการ "วัฏจักรโคจร"

Event Details

นิทรรศการ "วัฏจักรโคจร"

Time: August 11, 2011 to September 10, 2011
Location: The gallery Contemporary Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.thegallerythailand…
Phone: 083 445 8333,02 630 2523
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 11, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ  วัฏจักรโคจรศิลปิน  เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์
                    อีกครั้งกับ The Gallery Contemporary Art ครั้งนี้ ยินดีนำเสนอ ผลงานของเอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ ที่ เต็มไปด้วยแสงสี ความ เคลื่อนไหว สวยงาม ภาพใต้กฏแห่งไตรลักษณ์  ในนิทรรศการการที่ชื่อว่า “วัฏจักรโคจร”  
         จากแนวความคิดของศิลปินที่ว่า “ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้นำภาพจำลอง ธรรมชาติ ในมโนภาพทุกสรรพสิ่ง ร้อยรัดในเส้นทางของวัฎจักรธรรมชาติ ให้เกิดความงามทางสุนทรีภาพ ตามจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุด การหล่อหลอมธรรมชาติ ต่างเผ่าพันธุ์ ต่างชนิด ต่างเหล่ากอ แต่ไม่ต่างกันในการเรียงร้อยชีวิตที่สัมพันธ์กันและกัน มีการเวียนว่ายในสังสารวัฎ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ถึงแม้ทุกสรรพสิ่งจะต้องแตกดับ ไปตามกฎไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขังอนัตตา”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วัฏจักรโคจร" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service