นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “โขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”

Event Details

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “โขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”

Time: August 2, 2011 to August 26, 2011
Location: Thai Bank Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://thaibankmuseum.or.th
Phone: 02 544 5111,02 544 4525-7
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 3, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “โขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ในปีนี้ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ได้นำพระราชกรณียกิจในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์การแสดง “โขน” ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีมาตามแบบประเพณีโบราณอันงดงาม ดังนั้น ธนาคารจึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “โขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ภายในนิทรรศการประกอบด้วยพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โขน ประวัติความเป็นมาของโขน เรื่องราวการแสดงโขน ที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์มาแล้ว 3 ชุด ได้แก่ ชุด พรหมาศ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ชุดนางลอย ในปี พ.ศ. 2553และในปีปัจจุบัน ชุด ศึกมัยราพณ์ พร้อมทั้งนำสิ่งที่น่าสนใจของการแสดงโขนดังกล่าวมาจัดแสดง อาทิ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เบื้องหลังการจัดฉากที่ใช้เทคนิคพิเศษสำหรับการแสดงสมัยใหม่ และ ฉากหุ่นจำลองหนุมานอมพลับพลา เป็นต้น

นิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2544-4525-7

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “โขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service