โครงการเปิดบ้านและแนะแนวกา​​รศึกษา

Event Details

โครงการเปิดบ้านและแนะแนวกา​​รศึกษา

Time: August 3, 2011 to August 7, 2011
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.psgartgallery.su.a…
Phone: 02 221 0820
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 2, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการเปิดบ้านและแนะแนวกา​รศึกษา
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภ​าพพิมพ์ 2 วิทยาเขต
- มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2554

กิจกรรมโครงการเปิดบ้าน
คณะจิตรกรรมฯ วังท่าพระ
วันที่ 3 สิงหาคม 2554
10.00-16.30
- สาธิต ปั้นรูปคนทั้งตัว, การสร้างรูปทรงโครงสร้าง, การหล่vเทียน >>>>ณ อาคารจิตรกรรม 3 ชั้น 2
- เรียนรู้และทดลองสร้างสรรค์​ศิลปะด้วยเทคนิคจิตรกรรมไทย​ >>ณ อาคารจิตรกรรม 1 ชั้น 2
- Photography art, Multimedia art >> ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery


13.30-16.30
- สาธิต “การหล่อพลาสเตอร์ภาพนูน”, “ภาพเหมือนลอยตัว” > ณ อาคารจิตรกรรม 3 - ชมภาพยนตร์และเสวนาในหัวข้อ​ “เพศสภาพ”>>ณ อาคารจิตรกรรม 2 ห้อง 201


วันที่ 4 สิงหาคม 2554
10.00-16.30
- สาธิต ปั้นรูปคนทั้งตัว, การสร้างรูปทรงโครงสร้าง, การหล่อเทียน >>> ณ อาคารจิตรกรรม 3 ชั้น 2

10.00-12.00
- ชมภาพยนตร์ Animation และเสวนากับนักศึกษา ป.โท ทฤษฎีศิลป์ >>> ณ อาคารจิตรกรรม 2 ห้อง 201
- Photography art, Multimedia art >>> ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery

13.30-16.30
- สาธิต “การหล่อพลาสเตอร์ภาพนูน”, “ภาพเหมือนลอยตัว” >>ณ อาคารจิตรกรรม 3
- Talk show คุยกับคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของภาควิชา​ทฤษฎีศิลป์ >>> ณ อาคารจิตรกรรม 2 ห้อง 201

16.00
- Performance art (ศิลปะการแสดงสด) (ระยะเวลาแสดง 10-15 นาที)>> ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery


วันที่ 5 สิงหาคม 2554

10.00-16.30
- สาธิต ปั้นรูปคนทั้งตัว, การสร้างรูปทรงโครงสร้าง, การหล่อเทียน >>> ณ อาคารจิตรกรรม 3 ชั้น 2
- เรียนรู้และทดลองสร้างสรรค์​ศิลปะด้วยเทคนิคปั้นปูนสด >>> ณ อาคารจิตรกรรม 1 ชั้น 2
- ชมภาพยนตร์ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ศิลป์” >>> ณ อาคารจิตรกรรม 2 ห้อง 201
- Photography art, Multimedia art >>> ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery

13.30-16.30 - สาธิต “การหล่อพลาสเตอร์ภาพนูน”, “ภาพเหมือนลอยตัว” >>> ณ อาคารจิตรกรรม 3


วันที่ 6 สิงหาคม 2554

10.00-16.30
- สาธิต “การเขียนภาพสีน้ำ”>>> ณ อาคารจิตรกรรม 2 ชั้น 4 และชั้น 5
- สาธิต ปั้นรูปคนทั้งตัว, การสร้างรูปทรงโครงสร้าง, การหล่อเทียน >> ณ อาคารจิตรกรรม 3 ชั้น 2
- ปฏิบัติการ “การเขียนวิจารณ์งานศิลปะเบ​ื้องต้น” อาคารจิตรกรรม 2 ห้อง 201
- Photography art, Multimedia art หอศิลป์ PSG Art Gallery

13.30-16.30
- สาธิต “การหล่อพลาสเตอร์ภาพนูน”, “ภาพเหมือนลอยตัว” อาคารจิตรกรรม 3

16.00
- Performance art (ศิลปะการแสดงสด) (ระยะเวลาแสดง 10-15 นาที) >> ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery


วันที่ 7 สิงหาคม 2554

10.00–16.30
- สาธิต “การเขียนภาพสีน้ำ” >>> ณ อาคารจิตรกรรม 2 ชั้น 4 และชั้น 5
- สาธิต ปั้นรูปคนทั้งตัว, การสร้างรูปทรงโครงสร้าง, การหล่อเทียน >> ณ อาคารจิตรกรรม 3 ชั้น 2

10.00-12.00
- ปฏิบัติการ “curatorship” ในหัวข้อ“การจัดวางงานศิลปะ​ในนิทรรศการ” >> ณ อาคารจิตรกรรม 2 ห้อง 201
- Photography art, Multimedia art >> ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery

13.30-16.30
-สาธิต “การหล่อพลาสเตอร์ภาพนูน”, “ภาพเหมือนลอยตัว” > ณ อาคารจิตรกรรม 3
- กิจกรรมแนะแนวของนักศึกษา ป.ตรี >>> ณ ลาน ศ.ศิลป์ พีระศรี

Comment Wall

Comment

RSVP for โครงการเปิดบ้านและแนะแนวกา​​รศึกษา to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 2, 2011 at 11:01pm

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service