นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ "เรือนใจพ่อ"

Event Details

นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ "เรือนใจพ่อ"

Time: April 28, 2011 to May 27, 2011
Location: Thai Bank Museum, Siam Commercial Bank
Street: 9 Ratchadapisek Rd., Chatuchak,
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.thaibankmuseum.or.…
Phone: 02 544 3858,0 2544 4525
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 6, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ เรือน ใจ พ่อ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการ เรือน ใจ พ่อ นำเสนอผลงานศิลปะสื่อผสมของนักศึกษาในโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ รวมถึงให้ประชาชนได้เข้าใจและเรียนรู้บทบาทของศิลปะสื่อผสมที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย  การแสดงผลงานศิลปะสื่อผสมในครั้งนี้ เป็นการสื่อให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านรูปแบบของงานลอยตัว ภาพถ่าย และ Performance Art นับเป็นเวทีแรกของนักศึกษารุ่นแรกในโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมฯ  
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่ 28 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2554 (เว้นวันหยุดธนาคาร) ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.00 น. 
ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 0 2544 3858,0 2544 4525

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ "เรือนใจพ่อ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service