นิทรรศการ "ศิลปะบริสุทธิ์…ความบริสุทธิ์แห่งจินตนาการ"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปะบริสุทธิ์…ความบริสุทธิ์แห่งจินตนาการ"

Time: April 26, 2011 to May 7, 2011
Location: Bangkok Art & Culture Centre
Street: 939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 412 1196,02 412 0739
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Apr 20, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์…ความบริสุทธิ์แห่งจินตนาการ 

วัน : 26 เมษายน 2554 -7 พฤษภาคม 2554 
สถานที่ : โถงชั้น L 
ผู้จัด : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

นิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์ครั้งที่ 8 โดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดแสดงผลงานศิลปะ ภาพวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ งานฝีมือและงานสร้างสรรค์อื่นๆที่เด็กตั้งใจรวบรวมผลงานเพื่อแสดงงานเพียงปี ละ 1 ครั้ง นำเสนอผลงานเน้นความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน ลักษณะเฉพาะของผลงานมากด้วยสีสัน จิตนาการ ความแปลกใหม่ ที่ยังคงเป็นเสน่ห์ศิลปะเด็ก ในโครงการกิจกรรมดอกทานตะวัน “ศิลปะบำบัดเพื่อเด็กที่ถูกทารุณกรรม” เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กมีความกระตือรือร้น สร้างความรู้สึกมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน รวมทั้งสามารถใช้ในการส่งเสริมและช่วยในการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของ เด็ก อันส่งผลให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร 0-2412-1196,0-2412-0739      
e-mail : cpcrheadoffice@yahoo.com www.thaichildrights.org

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปะบริสุทธิ์…ความบริสุทธิ์แห่งจินตนาการ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service