การแสดงโขน ชุดศึกพรหมาศ

Event Details

การแสดงโขน ชุดศึกพรหมาศ

Time: June 19, 2009 to June 21, 2009
Location: หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Street: ถ.รัชดาภิเษก
City/Town: ห้วยขวาง
Event Type: โขน
Latest Activity: Jun 21, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


มูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ และคณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละคร จัด “การแสดงโขน ชุดศึกพรหมาศ” ตามพระราชเสาวณีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละครขึ้นใหม่ เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการสืบสานฝีมือเชิงช่าง อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม และช่างเงินช่างทอง รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้า จึงเห็นสมควรจัดการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ “โขน” ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบที่ถูกต้อง โดยเลือกบท เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มาแสดงโดยศิลปินชั้นนำจากกองการสังคีต กรมศิลปากร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, และวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

- วันศุกร์ที่ ๑๙ และ วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ กรมศิลปากร
- วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. บรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารบก

สนใจชม “การแสดงโขน ชุดศึกพรหมาศ” สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ไทย ทิคเก็ต เมเจอร์ (Thai Ticket Major) ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ในราคา ๒๐๐,๔๐๐, ๖๐๐, ๘๐๐ บาท และราคาพิเศษ ๑๐๐ บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-572-4444 # 345 Polyplus PR

- - - - - - - - -

เนื้อเรื่องย่อ รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ
ทศกัณฐ์เจ้าพระนครลงกา ทรงทราบข่าวสมเด็จพระเจ้าหลาน คือ แสง อาทิตย์และมังกรกัณฐ์ เสียทีแก่ทัพพระราม จึงตรัสสั่งให้กาลสูรไปทูล อินทรชิตให้เร่งชุบศรพรหมาศ ยกไปราญรอนกับกองทัพพระลักษมณ์ อินทรชิตแสร้งทำกลแปลงกายาเป็นองค์อมรินทรา ให้การุณราชแปลง เป็นคชาเอราวัณ พร้อมกับให้โยธาทั้งหลายกลายเพศเป็นเทพบุตรและ เทพธิดา ออกมาจับระบำรำฟ้อนกลางเวหา พระลักษมณ์และพลวานร หลงกล คิดว่าองค์อมรินทรา เทพบุตร เทพธิดา มาจับระบำรำฟ้อนด้วย ความหรรษา จึงพิศเพลินด้วยความจำเริญตา เป็นทีให้อินทรชิตแผลงศร พรหมาศต้ององค์พระลักษมณ์และพลวานรสลบไสลทั้งกองทัพ เว้นแต่ หนุมานไม่ต้องศรศิลป์อินทรชิต จึงขึ้นราญรอนกับอินทรชิต หนุมานตี ควาญท้ายคชาอาสัญและง้างหักคอพญาเอราวัณได้สำเร็จ แต่ก็ต้องคันศร อินทรชิตฟาดสลบอยู่กลางสนามรบ ฝ่ายอินทรชิตและโยธาทั้งหลายก็ เลิกทัพกลับพระนครลงกาด้วยความหรรษา

เมื่อความทราบถึงพระรามจึงรีบรุดมาช่วยเหลือ ครั้นเดินทางมาถึงสนาม รบ ก็พบกับหนุ-มานซึ่งกลับฟื้นคืนมาเมื่อพระพายพัดต้องกาย หนุมานจึง ทูลความทั้งหมดให้พระรามได้ทราบ เมื่อพระรามตรัสถามวิธีแก้ไขกับ พิเภก พิเภกโหราจารย์จึงกราบทูลว่ามีสรรพยาที่จะแก้ไขให้กลับฟื้นคืนมา ได้อยู่ในภูผาชื่ออาวุธ พระรามจึงใช้ให้หนุมานเดินทางไปเอาสรรพยามา แก้ไข กองทัพพระลักษมณ์จึงกลับฟื้นคืนมา

สถานที่แสดง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้งสถานที่ ถ.รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง
รอบการแสดงทั้งหมด : 5 รอบ

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดงโขน ชุดศึกพรหมาศ to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service