นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: "เหนือธรรมชาติ"

Event Details

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: "เหนือธรรมชาติ"

Time: November 9, 2013 to January 3, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Oct 25, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ
วันที่ : 09 พฤศจิกายน - 03 มกราคม 2557

สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3, 4, 5

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

UP Coming exhibition

BACC Photo: Picture Perfect Photographic Series

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ

ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ

ซีรีย์สมบูรณ์แบบ : ในยุคสมัยปัจจุบัน การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยาก แต่การมองเห็นมุมในภาพถ่ายที่สื่อความหมายหลากหลายมิติ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ นำเสนอประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับมุมแห่งการมองที่แฝงอยู่ในหลากชั้นความหมายของภาพ

“Picture Perfect” หรือ “ภาพสมบูรณ์แบบ” เป็นคำติดปากเพื่อใช้อธิบายถึงภาพลักษณ์แห่งความไร้ที่ติ ความหมายของภาพสมบูรณ์แบบ ถึงจะตีความได้หลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่หัวใจของการสร้างภาพไม่ได้ไปไกลจากยุคสมัยก่อน ที่ภาษาของภาพพูดถึงการให้คุณค่าชีวิต แสดงออกถึงอุดมคติของความงาม สื่อตัวอย่างของความสัมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องค่านิยมตามที่ควรเป็น 'ภาพถ่ายแห่งความสมบูรณ์แบบ' เป็นอุดมคติของภาพที่เป็นตัวแทนความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างเราและภาพ ภาพแต่งงาน ภาพติดบัตร ภาพหลายๆ ภาพที่ถูกถ่ายในชีวิตของเราพูดถึงความปรารถนาในภาพลักษณ์ที่สื่อถึงความต้องการในอุดมคติของชีวิตที่ดำเนินไปพร้อมกับเงื่อนไขความเป็นจริงต่างๆ

นิทรรศการภาพถ่ายซีรีย์ “สมบูรณ์แบบ” เป็นนิทรรศการที่เปิดพื้นที่เพื่อวิถีแห่งการมองโลกผ่านภาพถ่าย นำเสนอทางเลือกในความเชื่อเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบของภาพ ที่ถูกอธิบายด้วยความซับซ้อนของโลก ความละเอียดอ่อน ความลึกลับและความบริสุทธิ์ที่หลบซ่อนอยู่ในความเป็นจริง หรือธรรมชาติอันไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต โดย 'supernatural : เหนือธรรมชาติ' เป็นนิทรรศการครั้งที่ 2 นำเสนอภาพถ่ายเพื่อการค้นหาชั้นความหมาย สร้างความเข้าใจในการมองที่เกินพื้นผิวของภาพถ่าย

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ชล เจนประภาพันธ์


ศิลปิน:

ปิยทัต เหมทัต

วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล

ออกแบบกราฟฟิกโดย โตคิณ ทีฆานันท์

โครงการริเริ่มและดำเนินงานโดย

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639

exhibition@bacc.or.th

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: "เหนือธรรมชาติ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service