นิทรรศการ "10795 days of Bummer"

Event Details

นิทรรศการ "10795 days of Bummer"

Time: October 7, 2017 to October 29, 2017
Location: WTF Gallery and Café
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/WTFGa…
Phone: 02 662 6246
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 17, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

10795 days of Bummer
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดย Wasted Rita
7 - 29 ตุลาคม 2560

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00น.

สถานฑูตโปรตุเกสในประเทศไทย, ศูนย์วัฒนธรรมโปรตุเกสในกรุงเทพฯ ร่วมกับ WTF แกลลอรี่ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการเดี่ยว “10795 days of bummer” โดยศิลปิน Wasted Rita ณ WTF Gallery โดยงานเปิดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ท่ี 7 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00น

ศิลปินชาวโปรตุเกสที่มีชื่อจริงว่า Rita Gomes นำเสนองานกระตุ้นทางความคิดในรูปแบบของงานเขียนที่เป็นลายมือของเธอลงบนกระดาษสีจัดจ้าน เป็นการอธิบายให้เห็นถึงการเฝ้าสังเกตุเรื่องไร้สาระในชีวิตทจากมุมมองที่หลากหลาย บางครั้งดูเหมือนโกรธ แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงในชีวิต ผลงานของ Gomes มีแนวโน้มยั่วยุอารมณ์ผู้ชม เป็นวิธีการแสดงออกของเธอในการจัดการกับอารมณ์ที่อ่อนไหว ความรู้สึกชั่ววูบของเธอ ที่ถูกแปลออกมาในรูปแบบของงานศิลปะที่ดูคล้ายสภาวะชั่วคราวเช่นกัน นอกจากนี้ยังเสนอความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเฝ้าสังเกตุสิ่งรอบอย่างเหน็บแนม พร้อมแนบแนวคิดสอนใจแนวประหลาดอย่างน่าฉงนสนเท่ห์ มุมมองที่แหลมคมของเธอมีความหลากหลาย ตั้งแต่การมองทะลุพฤติกรรมการสร้างภาพลวงทั่วๆไปในสังคม ไปจนแนวคิดที่ความลึกซึ้ง เผยให้เห็นถึงความกำกวมซับซ้อม เรื่องตลก และความน่าสมเพชเวทนาในชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน

Gomes เป็นศิลปินที่ทดสอบการนำเสนอในรูปแบบงานที่หลากหลาย แต่งานเขียนที่เป็นคำและประโยคคือผลงานหลักของเธอ นิทรรศการครั้งนี้เพ่งความสนใจไปที่งานบนกระดาษ ขีดเขียนเรื่องราวที่ศิลปินอาจรู้สึก หรือไม่รู้สึกกับช่วงเวลาช่วงหนึ่ง สร้างบรรยากาศให้ไม่เหมือนงานศิลปะ ผบงานทั้งหมด ศิลปินให้ความสนใจกับข้อบกพร่องและการเสแสร้งของวัฒนธรรมกระแสหลักรอบตัวเธอ ด้วยคำพูดและภาพจินตนาการ เป็นการเรียกให้ผู้ชมสนุกไปกับอำนาจของการปลดปล่อยและอารมณ์ขันได้อย่างดี

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "10795 days of Bummer" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service