นิทรรศการ "INS’PAI’RATION"

Event Details

นิทรรศการ "INS’PAI’RATION"

Time: October 9, 2017 to October 26, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 1, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ INS’PAI’RATION
โดยนิสิตชั้นปีที่3 ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดแสดง วันที่ 9 - 26 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ1 หอศิลป์จามจุรี

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "INS’PAI’RATION" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service