นิทรรศการ "1000 °C (one thousand degree Celsius)"

Event Details

นิทรรศการ "1000 °C (one thousand degree Celsius)"

Time: July 21, 2018 to July 28, 2018
Location: CONDO Art Space
City/Town: Pathum Thani
Phone: 082 991 1169
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 22, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของอุณหภูมิที่สูง ที่บางทีมันส่งผลกระทบที่ไม่ใช่เรื่องของผิวหนังที่เสียเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงมันส่งผลกระทบในด้านอื่นๆด้วย อย่างการสูญเสียสมาธิจากแสงแดดร้อนอบอ้าว ผลกระทบด้านจิตใจก็เป็นปัจจัยส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการดำรงชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราอาจไม่ได้พยายามต่อต้านแสงแดด แต่เราอาจเพียงแค่พยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันมันอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามเงาตึกรามบ้านช่อง ตามใต้สิ่งอาคารปลูกสร้าง หรือเพียงตามร่มไม้ใต้เงาจากร่มไม้ใหญ่

1000องศาเซลเซียส ในนิทรรศการครั้งนี้ ที่ศิลปินกำลังพยายามหาและสร้างอะไรบางอย่างที่จะหลีกเลี่ยงได้จากสภาวะอากาศอันร้อนแรงของประเทศ ที่จะชักชวนให้ผู้คนได้ร่วมหลบเลี่ยงความร้อนไปพร้อมกันกับกลุ่มศิลปินคลื่นลูกใหม่อย่าง Swaggag


Thailand is well known for hot temperature. Hot weather is not just only burn our skin but also have the effect on many matters like losing the concentration caused by sultry temperature. The effect on the mind is a factor to an effect also on our everyday life. In fact, we just try to avoid or just try to find the way to living with it by moving ourselves into under the building's shadow, under the building structure, or by a big tree's shadow.

In 1000 degree Celsius exhibition. Artists tried to avoid getting burnt by Thai hot weather and also invite people to avoid the hotly sunshine together with the new wave artist named "Swaggag"


Exhibition at "condo art space"
Open Wednesday To Sunday 16.00 - 20.00
*** Close at Monday & Tuesday ***


Condo art space (SP CONDO Soy.malee) (ground floor onthe left-hand side next to building entrance)
29/208 SP CONDO Village No.1, klong hok sub-district, klong Luang district,Pathumtani. postcode 12120

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "1000 °C (one thousand degree Celsius)" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service