นิทรรศการ "Spritiual Life ณ วัดอรุณฯ"

Event Details

นิทรรศการ "Spritiual Life ณ วัดอรุณฯ"

Time: July 22, 2018 to August 22, 2018
Location: Wat Arun
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 15, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ 'Spritiual Life' ณ วัดอรุณฯ
ในสัปดาห์วัน อาสาฬหบูชา
(Spiritual Life exhibition during Asalha Puja Day)

มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า ได้รับความเมตตาจากรักษาการเจ้าอาวาส ในการจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา “Spiritual Life Exhibition 2018” จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 22 ก.ค.-22 ส.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.30 น.
.
ภายในบูธนอกจาก แสดงถึงความจริงที่สะเทือนใจชาวพุทธที่มีผู้กระทำต่อพระสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดา, ภาพถ่ายในมุมมองแปลกตาที่ไม่เหมือนใคร, วิดิโอ 'Discover the Spiritual Life' สอนให้รู้จักจิตใจของตรและวิธีการนั่งสมาธิอานาปานสติ เบื้องต้น โดย ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
และด้านในจัดแสดงบอร์ดให้ความรู้และข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องต่อพระบรมศาสดา และร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ด ร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาโดยแสดงเสียงแห่งการช่วยหยุดยั้งการลบหลู่ต่อพระสัญลักษณ์แห่งพระบรมศาสดา
.
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ควรแต่งกายสุภาพเสมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ เพื่อร่วมส่งต่อความดีงาม การเผยแผ่ธรรม หยุดยั้งการลบหลู่สัญลักษณ์พระพุทธเจ้า และมีส่วนร่วมในการปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
......
Spiritual Life Exhibition (Special event during Asalha Puja Day)
.
Visit the 'Spritual Life' exhibition by Knowing Buddha Foundation, first time at Wat Arun
.
Find your inner peace through the Buddha's teachings and discover your inner spirit and learn basic meditation from our video room, taught by Vipassana Master Acharavadee Wongsakon. Learn about the worldwide issue on disrespects to the Buddha and join our campaign to help protect Buddhism, and how to correct the misconducted actions.
.
Please wear proper attire to the temple.
Discover the core of Buddhism during this special period of Asalha Puja day.

22 July - 22 August (9.00-18.30)
Wat Arun

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Spritiual Life ณ วัดอรุณฯ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service