นิทรรศการ "100 MASKS"

Event Details

นิทรรศการ "100 MASKS"

Time: May 4, 2017 to May 28, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 29, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ 100 MASKS
วันที่ : 04 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2560
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2
โดย โอภาส โชติพันธวานนท์
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ที่มาของการทำงานชุด 100 หน้ากากนี้มาจากความต้องการที่จะสะท้อนเรื่องราวของผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้คนทั่วโลกเป็นไปด้วยความ สะดวก รวดเร็ว แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทุกคนสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆที่มีอยู่มากมายเช่น Facebook โดยการสร้างโปรไฟล์ของตนให้เป็นที่น่าสนใจของผู้คนบางคนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเรื่องต่างๆพูดคุยกับ เพื่อนฝูง ขายของ บางคนใช้เป็นที่ระบายอารมณ์ หรือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ บางคนเลือกที่จะแสดงตัวตนอย่างชัดเจน บางคนเลือกที่จะเก็บงำบางสิ่งไว้ภายใน บางคนซ่อนใบหน้าที่แท้จริงไว้ภายหลังหน้ากากแห่งรอยยิ้ม ภาพที่เราเห็นปรากฏอยู่ บน โลกออนไลน์ จึงเปรียบเสมือนภาพของการสวมหน้ากาก ที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริงของผู้นั้นก็ได้


100 MASKS
Date : 04 May - 28 May 2017
Location: People's Gallery P3, 2nd floor
By Opas Chotiphantawanon
Opening exhibition on Saturday 6 May 2017 at 18.00 hrs.
The idea originated and reflected from the social media we are using daily like Facebook. Nowadays technology grows so fast. People connect to each other by using their fingertips to browse their smart phones. They create their FB profiles that attract others and use social media as a channel to communicate with friends, to sell their products, to express their feelings and so on. Some may express their identities clearly but some keep them under their smiling faces. Things that we see in social media world might not be real. What we see is not what we see but just the “Mask”.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "100 MASKS" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service