นิทรรศการ "Srichang Landscape"

Event Details

นิทรรศการ "Srichang Landscape"

Time: May 3, 2017 to May 24, 2017
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 8, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ภาควิชานฤมิตศิลป์ได้มีการเรียนการสอนในวิชาวาดเส้นและมีโครงการให้นิสิตได้ไปฝึกทักษะการวาดภาพทิวทัศน์ ณ เกาะสีชัง ทั้งนี้ จากโครงการปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล

นิสิตได้สร้างสรรค์ผลงานที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความตั้งใจและเพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและผลงานดังกล่าว จึงได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้น

นิทรรศการ SRICHANG LANDSCAPE
ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลักษณะงาน จิตรกรรมภาพทิวทัศน์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 3 – 24 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Srichang Landscape" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 8, 2017 at 2:29am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 8, 2017 at 2:29am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 8, 2017 at 2:29am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 8, 2017 at 2:29am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 8, 2017 at 2:29am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service