Yarn Bombing: สร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วยเส้นไหม

ใครไม่เคยได้ยินมาก่อนอาจสงสัยว่า Yarn Bombing นั้นคืออะไรกัน

เราขอเฉลยให้ฟังว่ามันคือ Street Art ประเภทหนึ่ง เพียงแต่ไม่ใช่สีสเปรย์ ไม่ใช่ปากกา ดินสอ แต่เราจะสร้างสรรค์ศิลปะข้างถนนกันด้วยการถักทอเส้นไหมและเส้นด้าย! รวมถึงบางกลุ่มก็เรียกว่า yarnstorming, guerrilla knitting, urban knitting และ graffiti knitting ซึ่งทั้งหมดนี้คือศิลปะประเภทเดียวกัน

Yarn Bombing เกิดขึ้นยังไม่ถึงสิบปี ว่ากันว่าเริ่มต้นจากหญิงคนหนึ่งนามว่า Magda Sayeg จากเมือง Houston เมื่อปี 2005 ที่ตอนแรกนั่งถักโครเชต์เพื่อจะมาหุ้มประตูลูกบิดหน้าห้องเสื้อของตนเองเพื่อความน่ารักน่าอยู่ แล้วพลันเกิดแรงบันดาลใจเลยริเริ่ม Yarn Bombing ขึ้นมา ซึ่งตอนนี้เธอก็มีกลุ่มศิลปินที่ทำ Yarn Bombing อยู่ด้วยกันชื่อว่า Knitta Please ในเมือง Houston รัฐ Texas อันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในการถักหุ้มสถาปัตยกรรมสาธารณะทั้งเสาไฟ เสาโทรศัพท์ ป้ายบอกทาง และสิ่งอื่นๆ ที่คาดไม่ถึง

Yarn Bombing ไม่ได้ให้แค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็น Street Art ที่ไม่ถาวร สามารถเอาออกได้ง่าย จึงน่าจะเป็นศิลปะที่เรียกได้ว่าจรรโลงใจและไม่ทำลายข้าวของนั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มศิลปินประเภทนี้อีกหลากหลายกลุ่มที่ทำ Yarn Bombing และอาศัยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว

มาเริ่มถักเริ่มทอแล้วเป็นศิลปิน Yarn Bombing คนแรกๆ ของเมืองไทยกันเถอะ

[ Via: Magda Sayeg ]

Views: 1957

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service