ภาพวาดด้วยเข็มกับด้าย

โดดเด่น และไม่เหมือนใครด้วยวิธีการผลิตผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์

Nike Schroeder คือ Textile Artist หญิงชาวเยอรมันผู้สร้างผลงานอันมีเอกลักษณ์ออกมาหลายชุดแล้ว เธอใช้เวลาไปกับการทำงานทดลองและสร้างสุนทรียะใหม่ให้กับผู้ชมอยู่เสมอ งานของเธอจึงให้ความรู้สึกของการประดิดประดอยอย่างใส่ใจ ควบคุมความสัมพันธ์ของเข็มกับเส้นสีด้ายออกมาได้อย่างสวยงามบนวัสดุหลากหลาย ประกอบกับเทคนิคเฉพาะตัว จนกลายเป็นภาพวาดด้วยเส้นไหมที่เป็นสไตล์ของเธอเอง

ผลงานของเธอจึงสามารถต่อยอดไปเป็นได้ทั้งเสื้อผ้าสำหรับการแสดง ภาพประกอบสำหรับนิตยสารและหนังสือ โดยที่ยังคงคอนเซ็พต์ของตัวเองได้อย่างไม่ขัดแย้งเลย

[ Via: Nike Schroeder ]

Views: 1332

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service