ความงดงามไร้สีสัน หากแต่ทรงพลังด้วยลายเส้นนับพันของ Vasilj Godzh

การมองความงามด้วยตาเปล่า บางครั้งก็ต้องใช้เวลาดูอย่างยาวนาน ด้วยรายละเอียดที่ทำให้ต้องพินิจ พิเคราะห์ ทำให้ความสวยงามนั่นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิด และก็น่ารื่นรมย์มิใช่น้อยหากสิ่งที่มองเห็นคือศิลปะที่ผ่านการสร้างสรรค์อย่างตั้งใจ ดั่งเช่นผลงานของ Vasilj Godzh ศิลปินชาวรัสเซีย ซึ่งสวยงามคมคายด้วยศิลปะการใช้เส้นสาย และสีสันที่เป็นเพียงขาวดำ ก็ยิ่งเสริมให้ความงานชิ้นนี้ดูมีพลัง ลึกซึ้ง มีเสน่ห์แตะตาจนกระทั่งต้องหยุดชม พลางสงสัยว่าความหมายเชิงสัญลักษณ์ ความสวยงามเบื้องลึก หรืออารมณ์และความคิดที่เป็นฉากหลังอันมีพลังนั้นคืออะไร แรงบันดาลใจที่จะเรียงวาดลายเส้นเหล่านั้นมาจากที่ไหน จะเป็นบุรุษ สตรี ผีเสื้อ ดอกไม้ หรือความหยาบช้าภายในจิตใจ...

[ via : artgoodly ]

Views: 1852

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service