Broken Faces ความงามอันแปลกแยก แหลกละเอียดของ Takahiro Kimura

Broken Faces : คือชื่อของผลงานชี้นนี้ Takahiro Kimura ได้สร้างสรรค์งานอันแปลกแยก แหลกละเอียด ทว่าสวยงามชิ้นนี้ขึ้น ด้วยคอนเซปต์ที่สะท้อนของอารมณ์อันหลากหลายของมนุษย์ Takahiro เอ่ยถึงความสลับซับซ้อนของจิตใจมนุษย์เมื่อพูดถึงงานของเขา ซึ่งการแสดงออกของเขาที่ถ่ายทอดผ่านผลงานนั้นเรียกได้ว่าสะท้อนคอนเซปต์ของงานออกมาได้อย่างดี ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความอะไร หรือสงสัยในความหมายมากมายนัก เพียงแค่ใช้อารมณ์สัมผัสถึงแก่นอันอยู่เบื้องลึกภายในใจ ที่ทุกคนล้วนต่างมีอยู่ แล้วยอมรับว่า ภายในตัวตนของเรานั้นมีอีด้านที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อ่อนโยน-หยาบกระด้าง ด้านที่สดใสแสนสว่างหรือด้านที่มืดมนอนธกาล...

[ via : TAKAHIRO KIMURA ]

Views: 581

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service