MangBar's Blog – January 2012 Archive (2)

มลภาวะ

ทั้งๆ ที่ควันไอเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อน แต่เราก็ยังดูจะโกหกตัวเอง ปล่อยให้รถขนของ ทั้งหกล้อ สิบล้อที่หมดสภาพ ปล่อยควันดำและมลภาวะกันอยู่อย่างหนักหน่วง

Added by MangBar on January 31, 2012 at 4:27pm — No Comments

เสียงทหารตัวเล็กๆ จากชายแดนใต้

ไปนั่งกินเบียร์ เจอทหารออกเวรกลับมาจากชายแดนใต้ เสียงเล็กๆ จากทหารยศสิบโทที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ ที่บรรยาถึงสถาการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ การปลูกฝังความเชื่อเรื่องรัฐปัตตานีให้กับเด็กๆ และเยาวชน พอเอาครูลงไป มันก็ฆ่าครู ฆ่าเจ้าหน้าที่ บางที สองนิกาย (ซูนหนี่ กับ ชีอ่ะห์) เองก็ฆ่ากันเอง …

Continue

Added by MangBar on January 31, 2012 at 2:58pm — No Comments

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service