ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญ แต่การใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังไม่ลดลง สายพานการผลิตรถที่ใช้เครื่องยนต์ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงก็ไม่ลดลง การเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์ก่อมลพิษในอากาศ เป็นอันตรายกับระบบทางเดินหายใจอีกด้วย

Views: 81

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service