นิทรรศการ "ZYNC"

Event Details

นิทรรศการ "ZYNC"

Time: September 22, 2017 to September 24, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 28, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ZYNC Thesis Exhibition
วันที่ : 22 กันยายน - 24 กันยายน 2560
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
"Zync" คือคำที่เราใช้นิยามตัวตนของเรา จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่เป็นการรวมตัวกันของทั้ง 2 สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และ ภาควิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ ภายใต้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเชื่อมโยงถึงกันผ่านทางความคิด หรือการ “ซิงโครไนซ์” โดยเมื่อการซิงค์เสร็จสิ้น ก็จะก่อเกิดการแปรสภาพเป็นสิ่งใหม่ ที่เริ่มต้นพัฒนาจากการบิดเบือนทางความคิด กลายเป็นสุนทรียะที่งดงามจากความไม่จงใจ ซึ่งในงานนั้นจะจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปี4 ของทั้งสองภาควิชา โดยในภาควิชาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ นั้นจะมีการจัดแสดงตั้งแต่ สิ่งพิมพ์, ศิลปะสื่อผสม, ระบบสื่อประชาสัมพันธ์, การจำลองจัดแสดงงาน, อัตลักษณ์บริษัท, และศิลปะการจัดวาง

ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นคือส่วนการจัดแสดงของสาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ จะมีการจัดแสดงภาพเคลื่อนไหวต่างๆ อาทิเช่น อนิเมชั่น 2มิติ และ 3มิติ, การออกแบบฉากและตัวละคร, กราฟิกเคลื่อนไหว, วิชวลเอฟเฟ็ค และ การออกแบบภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ZYNC" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service