นิทรรศการ "ศรัทธาสำเร็จรูปX" (Heaven Made)

Event Details

นิทรรศการ "ศรัทธาสำเร็จรูปX" (Heaven Made)

Time: June 9, 2015 to July 19, 2015
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 12, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"ศรัทธาสำเร็จรูป"
โดย พัชรพงษ์ มีศิลป์
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2558
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ ‘ศรัทธาสำเร็จรูป’ นำเสนอผลงานจิตรกรรมด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของผู้คนมากมายในปัจจุบัน ซึ่งถูกหล่อหลอมให้คิด เห็น และยึดถือเชื่อมั่นในแก่นแกนแห่งพุทธศาสนาอันมีที่มาแตกต่างหลากหลาย เมื่อหลักธรรมและปรัชญาแห่งพระพุทธศาสนาถูกตีความตามแนวคิดอันเป็นปัจเจกของแต่ละสำนัก ลัทธิ สถาบัน ฯลฯ ความแปรผันในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามจึงฉาบเคลือบไว้ด้วยมายาคติอันผิดแผก และบริบทของสังคมไทยที่ผูกโยงศาสนาไว้กับพิธีกรรมจึงถูกโน้มนำให้แฝงฝังไปพร้อมกับกระบวนการสรรหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในธุรกิจศรัทธา

"Heaven Made"
By Patcharapong Meesilp
June 9 - July 19, 2015
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

The “Heaven Made” art exhibition presents paintings with the concept dealing with belief and faith. People nowadays have been taught to think of and believe in the core of Buddhism, which has been interpreted differently and individually by groups of believers, doctrines, religious institutions, etc. As a result, the philosophy and teaching of Buddhism lead to the variation in practice which could be coated with divergent illusions. Religious rites, which are inseparable with the social context of Thai society, therefore, are exploited, making them very important tools in the benefit seeking process of the so called faithful business, that is religion.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศรัทธาสำเร็จรูปX" (Heaven Made) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service